Skifteholdsarbejde

Der er ingen tvivl om, at det er usundt at arbejde på skiftehold, især for ældre, der har sværere ved at indstille deres ”indre ur” i koglekirtlen (corpus pineale) i hjernen. Koglekirtlen styrer vores døgnrytme, immunsystemet, hormonsystemet og nervesystemet, blandt andet ved hjælp af signalstoffet melatonin.

Ødelægges døgnrytmen og dermed den normale søvnrytme, vil det kunne medføre kronisk træthed, hvilket kan føre til nedsat modstandskraft mod sygdom, dårlige præstationer på jobbet og dårlig motivation.

Der kan komme nedsat evne til at koncentrere sig, nedsat opmærksomhed og øget reaktionstid. Det kan medføre fejl og ulykker.

Det er almindeligt med fordøjelsesproblemer, og mange med skifteholdsarbejde får en dårlig kost (junk food). Trætheden kan medføre, at man drikker for meget kaffe, og sammen med en dårlig kost kan det give mavesmerter, halsbrand og vægtøgning. Nogen mister dog appetitten ved at have skifteholdsarbejde.

Der er en øget risiko for at få blodpropper i hjertet. Studier viser, at skifteholdsarbejdere spiser dårligere, ryger mere og får mindre motion i deres fritid.

Risikoen for kræft, for eksempel tyktarmskræft og brystkræft er højere ved skifteholdsarbejde.

Skifteholdsarbejdere tager mere medicin (lægemidler) for at kunne klare at arbejde og sove. Studier har vist, at medicinen ikke altid har samme gode virkning på en skifteholdsarbejder som på mennesker med normalt dagsarbejde.

Skifteholdsarbejde kan medføre problemer med familielivet og det sociale liv,

da det kan være svært at deltage i alt det, som familien og vennerne foretager sig.

Den bedste måde at arbejde på skift er at arbejde roterende med dagarbejde, aftenarbejde og natarbejde skiftende fra dag til dag.

Det næstbedste er at have to, højst tre nætters natarbejde, for så bliver det indre ur ikke påvirket så meget. Mere end 4 nætter giver store problemer med det indre ur og døgnrytmen.

Ved vedvarende natarbejde i mere end 4-6 uger indstilles døgnrytmen efter dette

og kan fungere godt, men forudsætningen er, at man får en søvn, der er lige så lang

som den normale nattesøvn, og den skal være af god kvalitet.

Under skifteholdsarbejde er det vigtigt med et godt arbejdsmiljø. Der skal være en god og ikke blændende belysning (lysstofrør med lys af dagslyskvalitet kan anbefales,

for eksempel Day-Lite (tlf. 4047 7123). Der skal være god ventilation. Sikkerheden på arbejdspladsen skal være i top, da risikoen for ulykker er øget ved skifteholdsarbejde.

For skifteholdsarbejderen er det vigtigt at spise regelmæssigt og at få en let og sund kost. Det er ikke godt at drikke for meget kaffe, og alkohol skal undgås.

Man skal sove i et helt mørkt rum, hvor der enten er stille eller for eksempel ”hvid lyd”, som for eksempel kan være susen, der kvæler støj udefra. Man kan for eksempel bruge et bånd med susen eller bølgelyde. Man kan også bruge en eller to elektriske vifter, men de må ikke stå tæt ved hovedgærdet, og det må clock-radioer heller ikke, da der er stærke magnetfelter rundt omkring elektriske ting, hvilket kan forstyrre søvn og sundhed. Man kan eventuelt benytte ørepropper. Husk at trække telefonstikket ud.

Man skal spise en let morgenmad, inden man lægger sig til at sove, for ikke at blive vækket af sultfornemmelser.

Det er vigtigt, at familien forstå nødvendigheden af en god og uforstyrret søvn.

Det er godt at være i god legemlig form, når man har skifteholdsarbejde. Sørg for daglig motion, gerne ude i naturen. Det er en af fordelene ved skifteholdsarbejde, at man kan motionere på tidspunkter, hvor andre ikke har tid, så der bliver bedre plads.

Ældre kan have gavn af at tage melatonin, for eksempel 3 mg, når de lægger sig til at

sove om morgenen. Det normale er, at man selv danner den nødvendige melatonin, når det bliver helt mørkt, men kun hvis man har fået lys nok gennem øjnene om

dagen (dagslyskvalitet). Man bør ikke bruge sovepiller.

Comments are closed.