Piskesmældslæsion – whip-lash

Der er ved piskesmæld er der tale om en forstuvning af nakkens bløde væv, men det kan være meget svært ved undersøgelser at påvise nogen skader. Men det betyder ikke, at de ikke er der, blot at man ikke har gode nok tekniske muligheder for at finde dem. Ved hjælp af de nyeste scanningsmetoder har man dog kunnet påvise forandringer ved piskesmæld.

Der er tale om skader på muskel- og nervesystemet medførende kroniske smerter i varierende grad samt kraftige muskelspændinger. Heldigvis er der i langt de fleste tilfælde gode muligheder for behandling af smerterne.

To gode muligheder, som jeg umiddelbart kan anbefale, er:

Reflekszoneterapeut Søren Malling, Axel Torv 6, 1609, København V, tlf. 3312 2110.

Reflekszone terapi har hjulpet mange med piskesmæld. Se fx på http://sorenmalling.dk/

Body Self Development’s System A/S

Egedal 1 A Pilestræde 59 1.sal

2690 Karlslunde 1112 København K

Tlf. 4615 5015 Tlf. 3332 3090

E-mail: info@body-sds.com

Website: www.body-sds.com

Psykologer bruger også med samme formål det, der kaldes kognitiv adfærdsbehandling.

Også klinisk hypnose kan hjælpe til at mestre de kroniske smerter.

I mange tilfælde bliver nakkehvirvelsøjlen ustabil med dårlig styrke og koordination af de dybe nakkemuskler, samtidig med at de ydre nakkemuskler bliver for spændte. Behandling med varme og massage og derefter med øvelser med henblik på at styrke og koordinere den dybe nakkemuskler beskrives i et læserbrev i Tidsskrift for den Norske Lægeforening nr. 1, 2005: 125, side 68, som havende en meget fin virkning. Man har her brug for en interesseret fysioterapeut.

Indsprøjtninger af rent destilleret vand direkte i de ømme punkter kan have en udmærket virkning.

Transkutan nervestimulation med enten et TNS-apparat eller med den håndbårne Pain Gone R. kan også dæmpe smerterne.

En ny behandling, hvor man brænder visse nervegrene fra nakken har også vist sig at kunne hjælpe nogen langvarigt. Det hører under neurokirurgien.

De meget spændte muskler kan man også afspænde ved hjælp af meget små mængder botulinus-toxin – pølsegift. Denne behandling er ret ny og udføres på neurologiske afdelinger.

Det kan være værd at prøve med kranio-sakral-terapi. Læs mere om den på www.stanleyrosenberg.com

Det er forståeligt, når piskesmældsramte bliver nedtrykte og sure, når de får at vide, at deres symptomer kun er psykiske, for det er de ikke, men det er klart, at kroniske smerter vil kunne påvirke psyken. Smerter er, hvad folk siger, de er, for smerter kan ikke måles med at apparat, men smerter kan fylde mere eller mindre, og har man mange andre problemer i sit liv, kommer smerterne ofte til at fylde mere. Det er også vist, at smerterne hos piskesmældsramte opfattes som værre, så længe førtidspensionssager eller erstatningssager løber. Det er ikke, fordi vedkommende er ude på at snyde, men den belastning, det er ikke at blive troet på, forværrer smerterne.

Mennesket er ikke kun krop eller sind. Kroppen og sindet hænger sammen og påvirker hinanden. Generelt er det vigtigt at komme så hurtigt i gang som muligt efter et piskesmæld.

Øvelser for nakken styrker musklerne, mens en halskrave er døden for dem. Øvelser og de rigtige bevægelser i nakken smører og bringer næringsstoffer til brusken, og bruskskiverne bliver mere elastiske.

En god øvelse er at bøje hovedet ved langsomt at føre kæben ned til brystkassen og langsomt tilbage til normal stilling. Gentag ti gange. Før derefter hovedet langsomt fra højre til venstre side og tilbage til normal stilling. Gentag ti gange. Bøj så langsomt hovedet fra side til side og tilbage til normal position. Gentag ti gange. Man skal gøre øvelserne inden for det smertefri område og ikke være bange for knækkende eller knasende lyde. Sæt håndfladen mod den bageste del af hovedet og pres forsigtigt, mens du holder imod med hovedet. Tæl til ti imens. Hold så med håndfladen på panden, pres og hold igen med hovedet, mens du igen tæller til ti. Hold så højre hånds håndflade mod siden af hovedet og tryk imod, mens du holder imod med hovedet og tæller til ti. Gentag med venstre hånd på venstre side af hovedet. Gør disse øvelser en gang om dagen. Man kan også kigge bagud, først til den ene og så den anden side. Men lad være med at rulle rundt med hovedet, især bagover. Det kan skade meget.

Det er vigtigt med en virkelig god og støttende hovedpude, og man må prøve sig frem.

Man kan evt. prøve med hovedpuden Silvana Support, som i Krop& Fysiks test blev meget positivt vurderet som givende ”en glimrende støtte til nakken”. Man kan få lov at prøve flere størrelser, til man finder den helt rigtige. Tlf. 8654 0058 kan oplyse om, hvor man kan købe den. En dårlig hovedpude er en hyppig årsag til problemer med nakken.

Nogen har haft gavn af at tage et Titan-kobber-C-vitamin kompleks, der er opfundet af læge Even Marstrand i Humlebæk. Det fremstilles efter recept på Glostrup apotek, hvor en læge blot kan bestille Dr. Marstrands tabletter. Det er et meget kraftigt antioxidant og har ingen bivirkninger. Dosis er 1 tablet morgen og aften.

Comments are closed.