Magneter og magnetfeltbehandling

 

Planeten Jorden har et naturligt magnetfelt, som påvirker alt. Alt levende er afhængigt af svage indre magnetfelter, som kontrollerer hjerterytmen, hjernebølgerne, nerveimpulserne og meget andet. Hver eneste celle i kroppen danner energi og er påvirket af magnetfelter. De er som små batterier, der også påvirkes udefra. Vi er elektromagnetiske væsener.

Vi svinger med jordens magnetfelt og er udviklet i samklang med dette.

Elektromagnetisk udstråling fra solen påvirker jordens magnetfelt og tilfører byger af elektroner. Når der er solpletter, som er gigantiske magnetstorme på solen, påvirkes vi betydeligt. Alle større influenzaudbrud på jorden falder sammen med et højt antal solpletter, for eksempel den spanske syge, der på verdensplan dræbte mere end 20 millioner mennesker. Jordens magnetfelt bliver forvredet, hvilket går ud over immunsystemets funktion.

Alt liv er hele tiden udsat for lavfrekvente elektromagnetiske felter, som har deres oprindelse i tordenstorme omkring ækvator og ligger og svinger mellem jorden og ionosfæren. De kaldes Schumann resonanser og kan sammenlignes med en stiv gelé, der står og bævrer. Svingningerne overføres til omgivelserne. Man kan også kalde dem rytmiske signaler. De stærkeste af dem svinger med 7,82 Hz, hvilket svarer til hjernens svingninger. Disse resonnanser er vigtige for vores sundhed. Man har måttet skabe kunstige resonnanser i rumfartøjer, da astronauterne blev syge, når de ikke blev udsat for de naturlige Schumann resonnanser.

Cellemembranen i vores cellevægge svinger med de bølgelængder, vi bliver påvirket af, og sender signalerne videre til DNA, vores arvemasse i cellekernen. Derfra udsendes der så beskeder til cellen, som tænder eller slukker for det, der sker i cellen. Dette ligger bag hele evolutionen og vores cellers udvikling og funktion.

Vi har alle et elektrostatisk felt omkring os. Vi er jordet, når vi står eller ligger – grounded.

Felterne og feltlinierne i kroppen er resultatet af biokemiske reaktioner, bl.a. natrium-kaliumpumpen og kalkbalancen. Vores indre elektromagnetiske felter sender signaler rundt i kroppen for at stimulere og kontrollere nerver og muskler, og dermed alle vore andre funktioner. Ved bevægelse af magnetfelter udløses elektriske strømme, og omvendt dannes der magnetfelter omkring elektriske strømme. Det er de svage elektriske felter, der er de vigtigste i kroppen, for eksempel i hjertet og hjernen.

Det er et problem, at de kunstige EM-felter, som elektroteknologien i dag frembringer, måske vil kunne ændre hele vores udvikling og måde at tænke på. For eksempel mikrobølgeovne, mobiltelefoner og højspændingsledninger. Disse ting påvirker vores indre elektriske felter, hvilket påvirker vores funktioner.

Også jordens elektriske felter kan påvirke os betydeligt udefra og skade vores sundhed. Et eksempel er jordstråler, som stammer fra underjordiske vandårer og strømme. Geomagnetismen skifter skifter med månens og jordens rotation.

Vi er komplekse, dynamiske væsener, som er følsomme for både naturlige og kunstige elektromagnetiske felter, vi er ikke kun kemiske, mekaniske maskiner.

Vi er med vores elektrostatiske felt harmonisk sammenvævet med jordens magnetfelt og følger jordens rytme, som vi blandt andet kan se skifter med lyset, der også regulerer vores bio-rytmer. Vi svinger med planeten, og især under dyb meditation og dyb søvn er der resonans mellem det enkelte menneske og planeten. Energi og information overføres til os. 

Energien findes først og fremmest imellem stoffet i universet – i the zero point field – nulpunkt feltet – hvor der er uanede energimængder. Der er interaktion mellem mennesket og universet, noget der ikke er nyt. Allerede essenerne talte om, at vi alle er er en del af universet og drikker af tankernes ocean.  Der er en universel intelligens, som den moderne kvantefysiker David Bohm har sagt. Vi har alle del i al viden og bidrager med ny. Ofte kommer de samme tanker og opfindelser samtidig forskellige steder på jorden, uden at opfinderne har kendt hinanden eller haft viden om deres arbejde. Helheden er i delen.

Fremtidens medicin  er energimedicin, på engelsk vibrational medicine. Alt svinger. Det gælder for vores omverden, os selv, vores organer og hver eneste celle. Påvirkes vi negativt, forstyrres svingningerne, og der opstår sygdom. Selv vores tanker og følelser er energi, som kan påvirke os positivt eller negativt. Mange mener, at de er årsagen til de fleste sygdomme. Under alle omstændigheder er det ved sygdom og dårlig funktion vigtigt at genoprette de rigtige svingninger og energistrømme i kroppen og hjernen. Det har man vidst i tusinder af år.

Elektromagnetiske felter har dermed stor betydning for sundheden og for opståen af sygdom, også for forekomsten af depressioner.

Vi påvirkes i stigende grad af kunstige elektromagnetisk felter, som kan skade os, og som det er vigtigt at beskytte sig mod. Mikrobølger fra for eksempel mobiltelefoner, mobilmaster, mikrobølgeovne kan skade vores DNA, som er de styrende æggehvidestoffer i vores celler. De kan nedbryde blod-hjerne barrieren, som skal beskytte vores hjerne mod gifte og skadelige kemiske stoffer.  Alt elektrisk har skadelige EM-felter, for eksempel hårtørrere, mikrobølgeovne, fjernsyn, clockradio, el-komfur, motorer etc. 

Man kan til en vis grad beskytte sig mod de skadelige svingninger ved hjælp af en   Q-link, som er en chip med krystal, der efterligner en sund krops bio-felt og regulerer bio-feltet i kroppen, som Q-linken hænger uden på. Ved at hjælpe kroppen med at opretholde et sundt og sammenhængende bio-felt og ved at vedligeholde en dynamisk balance, afværges udefra kommende EM-stress.

Endnu bedre er formentlig RayGuard, som modvirker de biologiske følger af elektrosmog og strålingsbelastning i miljøet. Læs mere på www.humanfirewall.com

Findes som RayGuard home til stationær brug i hjemmet, RayGuard mobil, RayGuard Body & Car og som RayChip til mobiltelefoner.

Nyere er Earth Calm, der beror på scalar resonnans teknologi, som genskaber renonnans med jordens elektromagnetiske felt.  Se på www.earthcalm.com 

Det nyeste er Aires Shield til anbringelse på fx mobiltelefon eller bærbar PC, og Aires Defender til at bære i fx en brystlomme. De to produkter kan i op til 99,6% forhindre skadelig elektromagnetisk stråling i at ramme kroppen ved at ændre strålingen til en mere sammenhængende form, der er næsten komplet harmløs. Se på www.scandinavianaires.dk

Et vedhæng med krystaller er Bio-Guard fra firmaet Ecoflow, som også sælger Bio-Phone, der kan sættes på mobiltelefoner for at hindre strålingen fra dem. 

Læs også om Energydots på  http://www.energydots.co.uk/  der er den engelske hjemmeside. Eller på  www.safehealth.dk

Der findes også EMX-biochippen (sales@emxbiochip.com ) og TMK Mobilos samt ”Anti Radiation” (se www.bayclinic.dk ).

Jordstråler – Geopatisk stress

Jordens magnetfelt er livsnødvendigt for os, men vi kan også blive negativt påvirket af det, man kalder jordstråler, som er et helt reelt fænomen, der kan påvises med videnskabelige metoder. Jordstråler er et i den traditionelle danske videnskab meget kontroversielt emne, men der er ingen tvivl om, at der findes elektromagnetisk stråling i jordoverfladen, og at strømmende vand har en særlig udstråling til overfladen. Det ved enhver blikkenslager og entreprenør, når de skal søge efter vandledninger. De bruger et par pinde med håndtag på og holder pindene løst og parallelle, når de går henover et stykke jord, hvor der skal være en vandledning. Det kræver en vis øvelse, men når pindene krydser, er de over vandledningen.

Overlærer Ingwersen fra Ribe har livet igennem fundet vand over hele verden, selv i Saudiarabiens ørkener ved hjælp af pilekviste. Man skal kunne koncentrere sig 100% for at lære det, og nogen er bedre end andre, men de fleste kan det.
I landene omkring os er der forsket i jordstråling, og der uddannes på et videnskabeligt plan, så de samme fund kan gentages igen og igen. Der er mange klamphuggere, der kalder sig jordstråleeksperter, og der var i TV engang en udsendelse, hvor man bad flere af dem om at finde jordstråler i et hus, og de fandt dem alle mulige steder uden at finde de samme.

Man kan opmåle strålerne, der ligger i to slags usynlige krydsgitre i jorden – Hartmann-gitre og Curry-gitre, opkaldt efter de to videnskabsmænd, der opdagede dem. Der er betydelig stråling fra vandårer, især de krydser hinanden nede i jorden. Strålerne kommer op i søjler, der går lodret op.

De symptomer, som tilskrives jordstråling, er for eksempel gigt, hovedpine, kolde ben, kræft, depression mm., og immunsystemet påvirkes. Det siges, at hunde ikke vil sove, hvor der er jordstråler, mens katte elsker dem. Men der siges så meget. Jeg har personligt haft adskillige patienter, der har fået det meget bedre eller er blevet raske, efter at de flyttede deres seng. Og det var ikke kun troen, for de havde prøvet alt muligt andet uden effekt. Men det er dog ikke noget videnskabeligt bevis.

Vi mennesker er forskelligt følsomme for elektromagnetisk stråling af alle arter.
Der findes mange gode bøger om jordstråling, også kaldet geopatisk stress. Fx den engelske bog “Geopathic Stress. How earth energies affect our lives” af Jane Thurnell-Read, der er kinesiolog, og der findes på biblioteket gode bøger på dansk.
Man kan til en vis grad beskytte sig mod jordstråler der, hvor man sover, ved at bruge en topmadras med magneter, fx fra Vello Scandinavia, Humanitas Wellness eller Nikken.

Helbredende magnetfelter

Med de rigtige magnetfelter kan man, i modsætning til de skadelige, genoprette de rigtige svingninger i kroppens organer. Vores celler kommunikerer elektromagnetisk, og elektromagnetiske felter kan styrke væv. For eksempel få knogler til at gro hurtigt sammen. Magneter er virksomme mod dårligt kredsløb, smerter, astma, bronkitis og en lang række andre sygdomme.

Alt svinger svinger – vibrerer. Kunsten er at genskabe de naturlige og lægende vibrationer i væv og organer ved at tilføre energi på den rigtige måde. Energien findes i universet mellem det faste stof, i det man kalder ”the zero point field”. Partiklerne omkring atomet er skiftevist fast stof og bølgeenergi.

Lys er energi, og det er lyd også. Man kan synge de rigtige vibrationer ind i syge mennesker, hvilket har været kendt i årtusinder, blandt andet i ayurvedisk medicin. Nogle behandlere har evnen til at finde de rigtige lyde og frekvenser, der kan genoprette sundheden hos syge.

Sund mad indeholder også energi, og det gør vand og homøopatisk medicin også. Der findes forskellige teknikker, som kan tilføre og regulere energi. Energien og energistrømme i kroppen kan blandt andet reguleres ved hjælp af akupunktur, zoneterapi, akutryk, eller magneter på akupunktur punkter.

En ny teknologi, hvor akupunkturpunkter påvirkes af svingninger fra plastre, der er præpareret, så svingningerne styrker naturlige processer i kroppen, har også vist aig at kunne hjælpe nogen. De hedder Life Wave patches og sender ikke kemikalier ind i kroppen, men svingninger. Der er lavet forsøg, der viser, at de virker på en række områder og tilstande, og ikke er skadelige.

Gennem en lang årrække er jordens magnetfelt blevet ændret og svækket, så det nu kun er en fjerdedel af det tidligere (0,5 Gaus i forhold til 2 Gaus). Man kan derfor tale om et magnetfelt mangelsyndrom.

Statiske magneter, som sættes på huden med hudvenligt plaster, eller fastholde med bandager, virker smertestillende, bedrer kredsløbet og hjælper med opheling af vævene. Magnetarmbånd bruges af 90 procent af de bedste golfspillere i USA, og der er en ny videnskabelig undersøgelse, som klart viser, at de hjælper på smerter ved leddegigt.

Enkeltmagneter anbringes bedst på akupunkturpunkter eller på steder med smerter. Fx ved hjælp af et englehuds-.plaster. Kig fx på www.coclo.com

Når blodet passerer under en magnet eller et magnetarmbånd, vil blodlegemerne blive negativt ladet, så de frastøder hinanden og væggene i blodårerne, som også er negativt ladet. Det betyder, at der ikke dannes klumper af blodlegemer (pengerulledannelse), og derved strømmer blodet meget bedre gennem kroppen. Det bedrer ilttilførslen og modvirker blodpropper.

En anden form for statiske magneter er magnetindlægssåler til sko og støvler. Her har forskning blandt andet vist, at de kan hjælpe mod nervebetændelse i fødderne, men de stabiliserer hele kroppen.

Mange mennesker har haft glæde af at bruge en topmadras med indbyggede magneter. For eksempel fra Vello Scandinavia i Varde, Humanitas Wellness eller Danolan.  

Man kan også tilføre kroppen energi og de rigtige svingninger ved hjælp af PEMF, pulserende elektromagnetisk felt behandling. Man sender elektrisk strøm gennem et kabel til en applikator, som omsætter de elektriske impulser gennem en spole til magnetiske impulser, der går ind i kroppen. Man kan som applikator for eksempel bruge en måtte til at ligge på, en pude, en tromle eller en stav.

Ved eMRS systemet (elektro Magnetisk Resonnans System) måles på et apparat kroppens biorytmer fra en fingersensor. Det drejer sig om måling af variationer i hjerterytmen, som hos raske ved samme belastning stadig svinger, hvilket er udtryk for balancen mellem de to dele af det ubevidste nervesystem – det sympatiske og det parasympatiske. Derefter sendes der gennem en applikator, for eksempel en måtte, pude eller stav, pulserende magnetfelter ind i kroppen eller dele af den. Samtidig kan man bruge en farve-lysterapi ved hjælp af en brille, eventuelt også lydbehandling.

På denne måde genopbygges kroppens normale svingninger, funktion, magnetfelt og de selvhelbredende kræfter. Der kommer en bedre blodgennemstrømning og dermed tilførsel af næringsstoffer til cellerne, nervesystemet afbalanceres, og psyken stabiliseres. Smerter lindres, og muskler afslappes. Søvnen bliver bedre og dybere.

Hvor de faste magneter mere er symptombehandling, og behandling med pulserende magnetfelt teknologi mere en dybere gående årsagsbehandling. Man skal derfor ikke regne med, at eMRS virker med det samme. Der skal oftest en række behandinger til for at genoprette kroppen og dens sunde funktion. Man kan så vedligeholde og forebygge ved brug af systemet med længere mellemrum.

Behandling med dette system, som man har mulighed for at leje eller købe, kan man få hos Vita-Life behandlere, typisk på en energimedicinsk klinik. Se fx på        www.vita-life.dk

Behandlingerne kan også være et værdifuldt supplement til anden behandling, eksempel kostændring, psykoterapi og motion. Behandlingen vil typisk bestå i 8 minutter på en eMRS måtte 4 gange dagligt i begyndelsen.   

Ved Rife-teknologien er basis, at hver sygdom og for eksempel bakterier har sine svingninger og kan kureres ved at sende de rigtige frekvenser ind i kroppen efter aflæsning af de syge. Bio-resonnanstest og MORA-terapi er en anden form.

Kvantemedicin er læren om kroppens cellers kommunikation, med metoder til at bruge kroppens informationssystem til at aflæse og korrigere ved hjælp af datastyret apparatur. Der foregår hvert øjeblik ekstremt mange processer i kroppen. Næsten ingen af disse processer kan vi styre ved brug af vor bevidsthed, men alligevel udføres de fleste processer ganske udmærket. Vi har et kompliceret indre kommunikations- og kontrolsystem, som styrer dette.

Med kvantemedicin kan man aflæse signalerne som løber i kroppens forskellige informationssystemer, og man kan påvirke disse og behandle ubalancer og sygdomme. Med kvantemedicinske metoder kan man derfor finde problemer på et langt tidligere stadium, og man kan behandle årsagen samtidig med symptomerne.
Se yderligere: http://www.kvantemedisin.no/
Man kan bl.a. få kvantemedicinsk behandling på Energi- og Kvantemedicinsk Klinik. Klinikadresse: Center for Ernæring og Terapi, Hejrevej 39, 3., 2400 København NV, tlf. 25 75 93 44.

Man kan også anvende en Magnetic Molecular Energizer – MMM. Her anvendes to stærke elektromagneter, der påvirker kroppen direkte gennem deres magnetfelt. Man ligger ned mellem de to magneter, der samarbejder med elektronerne i den del af kroppen eller det organ, man vil påvirke. Det mest basale i alle kemiske reaktioner i kroppen er overførsel af elektroner. Den speedes op ved MME, hvorved alle de normale processer øges. Ilt og næringsstoffer transporteres hurtigere ind og affaldsstoffer ud. Skadet væv opbygges hurtigere. man har set effekt af MME  ved Parkinson, dårligt hjerte, lever, lunger, nervebetændelse og hos Spastikere.

I øvrigt er vand, der ikke har været opvarmet, nok vores vigtigste elektrondonor. Vandmolekylerne optager i atmosfæren elektroner fra solen og afgiver dem til cellernes kraftværker – mitokondrierne, der mister elektroner, når ilten omsættes sammen med næringsstoffer til energi. En anden vigtig elektrondonor er C-vitamin, som vi ikke kan danne selv, men skal have gennem føden eller som tilskud.

Går vi i sko med gummi- eller plasticsåler, eller går vi på trægulve, har vi ikke adgang til de frie elektroner på jorden og modtager så ikke jordens energi. Vi mennesker er elektromagnetiske, og under iltens omsætning i cellernes ”kraftværker” (mitokondrierne) dannes der skadelige frie iltradikaler, som stjæler elektroner fra mitokondrierne, hvilket svækker energidannelsen. Der sker en oxidation (forharskning), som skal modvirkes af antioxidanter, der er elektrondonorer, først og fremmest fra en sund kost og kosttilskud, fx C-vitamin og E-vitamin samt fra frie elektroner fra jorden, der neutraliserer de frie iltradikaler. Sker det ikke, vil det blandt andet gå ud over immunsystemets normale funktion.

Går vi med bare fødder på jorden, får vi masser af energi, og da vores krop for det meste består af vand og mineraler, kan elektronstrømmen let bevæge sig rundt i kroppen og tilføre livsenergi. Kineserne kalder det for jordens Qi. Den retter op på elektronisk ustabilitet og mangel på elektroner i kroppen og giver energi og velvære. Det modvirker blandt andet de betændelsesagrige forandringer i kroppen – inflammation – der er baggrunden for de fleste sygdomme, blandt andet åreforkalkning, blodpropper og kræft. Kroppens biologiske rytmer bliver normaliseret, der kommer ro i både kroppen og sindet, bedrer søvnen og styrker vores selvhelbredende kræfter. Vi skal selvfølgelig også sørge for, at kroppen får alt det, den har brug for i form af ren luft, rent vand og en sund kost med alle næringsstoffer og nødvendige kosttilskud. En vigtig elektrondonor foruden vand er C-vitamin.

Det kan derfor anbefales at gå eller sidde med bare fødder direkte på jorden nogle gange hver dag. det kaldes earthing (jording), og man kan læse mere om dette og den videnskabelige baggrund i bogen ”Earthing” af Clinton Ober, Stephen  T. Sinatra, M.D, and Martin Zucker. Man kan bogen på dansk samt købe lagner mm., der kobles til en jordledning. Man sover væsentligt bedre, hvis man har jordforbindelse. Inflammation er forbundet med smerter, og earthing modvirker begge dele. Se på www.barfodet.dk

Er man i behandling med medicin mod inflammatoriske sygdomme, fx autoimmune sygdomme som fx Hashimotos sygdom (autoimmun betændelse i skjoldbruskkirtlen), skal man være opmærksom på, at når inflammationen modvirkes ved hjælp af earthing, kan det være nødvendigt at reducere dosis af medicinen.

Elektronstrømmene i kroppen kan speedes op ved hjælp af magnetfeltteknologi. Alle de normale processer i kroppen øges. Ilt og næringsstoffer transporteres hurtigere ind og affaldsstoffer ud. Skadet væv bliver hurtigere opbygget. Magnetfeltteknologi har vist sig at hjælpe ved en lang række sygdomme. Læs mere óm magnetfeltbehandling på www.radiodoktoren.dk

Magnetfeltterapi mod depression

Ved svære depressioner, hvor anden behandling ikke har hjulpet, har man hidtil som sidste udvej givet behandling med elektrochok. Disse behandlinger kan have betydelige bivirkninger i form af blandt andet dårlig hukommelse i mange uger efter behandlingen, selvom moderne teknik har mindsket dem noget. En af grundene til, at hukommelsen kan blive på påvirket, er, at de elektriske påvirkninger af hjernen ved elektrochok ikke kan begrænses til den del af hjernen, som er påvirket ved depression, men også påvirker hippocampus, som er hjernens center for hukommelse.

De senere år er der fremkommet en ny teknik ved navn Transkraniel Magnetisk Stimulation (TMS). Man stimulerer her mere præcist de dele af hjernen, hvor årsagerne til depression sidder, med gentagne (rTMS) kraftige magnetpåvirkninger af meget kort varighed. I hver behandling gives der typisk 3.000 magnetiske påvirkninger af mikrosekunders varighed. Der foreligger nu mindst 20 videnskabelige undersøgelser, som bekræfter, at TMS virker ved depressioner. Alligevel er der en træghed i systemet med nedvurdering af eksisterende undersøgelser og krav om flere, inden man begynder at tage denne helt ufarlige teknik i brug. På trods af, at en oversigt over undersøgelser over TMS mod depression allerede i 2004 har vist, at TMS har en moderat til stor effekt på depressioner. Men der er selvfølgelig brug for at fortsætte med videnskabelige gennemprøvninger.

Magnetfelterne går let ind gennem kraniet og gennem nerveforbindelser fra hjernebarken til de forreste dele af hjernen, som fungerer dårligt ved depression. Der kan forekomme lidt hovedpine hos omkring en fjerdedel af de behandlede, og de fleste kan føle en banken på kraniet i forbindelse med påvirkningerne. Hukommelsen påvirkes ikke, og kun meget få ønsker ikke at fortsætte med behandlingen. I en tysk undersøgelse fra universitetet i Bonn sammenlignede man elektrochok med TMS og fandt, at begge metoder virkede lige godt.

I forbindelse med nye teknikker til skanning af hjernen (EP-MRSI), hvor der bruges svage magnetfelter, bemærkede en billedfysiker ved et hospital i Massachusetts, at patienter med bipolar depression fik det klart bedre. 23 ud af 30 fik det betydeligt bedre, mens kun 4 ud af 14 kontrolpersoner med bipolar depression, som fik en snydebehandling, fik det bedre. Der er her i modsætning til TMS tale om meget svage magnetfelter, hvilket kunne tyde på, at man også med en mere almindelig magnetfeltbehandling kan opnå gode resultater ved depressioner, men der findes ikke nogen sikre beviser for dette endnu. Da der ikke er bivirkninger, kan det dog være værd at prøve.

En  amerikansk undersøgelse, hvor man anvendte magnetstimulation på akupunkturpunkter på hovedet (Sishengcong rundt om GV 20) 5-7 gange om ugen i mindst 6-8 uger, har vist, at 7 ud af ti patienter med mild til moderat depression fik en klar bedring af deres symptomer.

Italienske forskere har undersøgt virkningen af de nyere lægemidler mod depression i forbindelse med Transkraniel Magnet Stimulation. 99 indlagte patienter med depression blev tilfældigt fordelt til enten at få et af tre lægemidler mod depression, kombineret med to ugers behandling med TMS eller fup-TMS. Det viste sig, at patienter som fik rigtig TMS, fik et klart større fald i Hamilton vurderingsskalaen for depression end de patienter, som fik fup-TMS. Hos mange af patienterne indtrådte virkningen hurtigt.

I Danmark bliver TMS foreløbig kun tilbudt i forbindelse med forskningsprojekter. 

 

Comments are closed.