Vand – hårdt og blødt

Hårdt vand kommer fra dybe brønde, altså grundvand, fra søer og floder. Der er i vand ikke kun vandmolekyler, men en række mineraler, især calcium (kalk), magnesium, mangan, vanadium, lithium og krom.

Nyere studier rapporterer om færre hjerteanfald, mindre forkalkning af kranspulsårerne og lavere dødelighed hos mennesker med hjerte- og karsygdomme i områder med hårdt vand. Neal og Neal har foretaget forsøg med kaniner, der fik en kost, som fremmer åreforkalkning. De af kaninerne, der fik hårdt vand at drikke, havde klart færre skader på deres pulsårer fra åreforkalkning end kaniner, der fik blødt vand at drikke.

Blødt vand indeholder større mængder af metallerne cadmium, bly, kobber og zink, da blødt vand lettere kan opløse disse stoffer fra fx vandrør. Der er derimod meget mindre kalk og magnesium i blødt vand.

Mennesker, der er blevet overfølsomme for fx metallerne i vandet, kan udvikle allergier over for mange ting og blive følsomme for kemiske stoffer i luften (MCS = multiple chemical sensitivities).

Man ser også, at diabetes er hyppigere i områder med blødt vand, og at krom, vanadium og mangan, som altså især findes i hårdt vand, nedsætter risikoen for diabetes.

Calcium – kalken – i vandet modvirker skader fra bly og cadmium, der fremmer åreforkalkning, men nogen undersøgelser tyder på, at det særlig er magnesium i vandet, der beskytter mod sygdomme i blodkarrene i bla. hjertet og hjernen.

Man mener også, at hårdt vand kan modvirke kræftsygdomme, da der er færre af disse lidelser i områder med hårdt vand, måske fordi hårdt vand ikke er så tilbøjeligt til at opløse skadelige metaller fra vandrørene.

Hårdt vand modvirker også klart dannelse af nyresten. Undersøgelser i blandt andet Japan og Grækenland har vist, at et lavt indhold af calcium og magnesium i vand øger risikoen for sten i urinvejene, altså blødt vand.

Et lavt indhold af magnesium i blødt vand har man i Ungarsk forskning sat i forbindelse med ufuldførte svangerskaber, dårlig fostervækst og for tidlig fødsel.

Man kan selv læse mere om alt dette på fx http://www.mgwater.com – The Magnesium Website.

Så vi skal være glade for, at langt de fleste i Danmark har vand af en god vandkvalitet i hanerne, oftest af den mineralrige, hårde slags.

Comments are closed.