Vaccination mod livmoderhalskræft HPV-virus

Man kan med god grund spørge, og det er gavnligt og nødvendigt at indføre endnu en vaccination i det danske vaccinationsprogram. Denne gang som forebyggelse mod livmoderhalskræft på grund af HVP-virus, der medfører kønssygdommen kondylomer, på dansk kønsvorter.

Jeg mener, der er god grund til at være på vagt overfor denne vaccination, hvor man i Danmark bruger vaccinen Gardasil, i andre lande Cervarix. De piger, der bliver vaccineret, er forsøgspersoner i et studie, som går ud på at finde ud af, hvordan vaccinen virker i det lange løb, og hvilke bivirkninger den vil kunne give.

Vaccinen blev godkendt i USA i juni 2006 af FDA, den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse. Ifølge British Medical Journal er der i allerede i 2007 blevet rapporteret mere end 1600 bivirkninger af vaccinen, heraf 23 procent alvorlige som for eksempel kramper, ansigtsnervelammelse, overreaktioner i immunsystemet og død af blandt andet blodpropper. I den milde ende er der rapporteret om mange smerter og om besvimelser efter vaccinationen.

En gruppe ved navn Judicial Watch har afdækket, at der indtil august 2008 har været 9.748 bivirkninger, heraf 21 dødsfald, som ikke inkluderer 10 aborter. Der er også konstateret 78 udbrud af kønsvorter efter vaccinationen, som netop skulle beskytte mod dem. En undersøgelse tyder endda på, at Gardasil vaccinen kan øge risikoen for forstadier til kræft med hele 44,6% hos nogen kvinder, så den kan vise sig at være endnu farligere for kvinders sundhed end helt at lade være med at gøre noget.

Vaccinen er ikke blevet undersøgt for muligheden af, at den kan medføre skader på cellernes DNA og dermed virke kræftfremkaldende. Man ved heller ikke, om den kan medføre ufrugtbarhed. Det vil tiden vise.

Hvor lang tid, den virker, ved man heller ikke. Gennemsnitsalderen for fremkomst af livmoderhalskræft er mellem 50 og 55 år, og selvom Gardasil kan nedsætte risikoen for forstadier til kræft (som i mange tilfælde vil forsvinde igen), ved man ikke om vaccinen virkelig kan forebygge kræft, da gennemprøvningen har været så kort. Som det er nu, skal piger vaccineres tre gange, men det kan godt være, at den skal gentages gennem årene. Herved udsættes pigerne også for giftvirkninger fra konserveringsmidler i vaccinerne.

Markedsføringen har været massiv og baseret på at skabe en overdreven frygt for kræft, som er en skræmmediagnose. Man har i øvrigt i flere år vidst, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem HPV-virus og livmoderhalskræft. Infektioner med HPV er selvbegrænsende og udgør ingen fare for sunde kvinder.

Den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse har allerede i en pressemeddelse den 31 marts 2003 meldt ud, at de fleste infektioner med HPV er kortvarige og ikke har sammenhæng med livmoderhalskræft. De fleste kvinder, som bliver smittet med HPV, er i stand til selv at bekæmpe og udslette viruset, og får ingen langvarige konsekvenser for sundheden.

Der er sået tvivl om, hvor stor betydning HPV virus i det hele taget har for udvikling af kræft, og vaccinen dækker langt fra alle typer af HPV. Lægetidsskriftet The Lancet har oplyst, at det er sjældent, at en positiv test for HPV er udtryk for en sygdom, der, hvis den ikke bliver opdaget, fortsætter og bliver til kræft i livmoderhalsen: Så man anbefaler, at der ikke testes for HPV hos kvinder under 35 år.

Det er ikke viruset, men en svækkelse af modstandskraften – immunforsvaret, der er baggrunden for langvarige infektioner og inflammation, der kan medføre kræft. Andre væsentlige risikofaktorer er tobaksrygning, hygiejnen, andre kønssygdomme og en kost med for lidt grønsager og frugt, fattigdom og manglende lægehjælp.

Der er derfor god grund til snarere at tage fat på livsstilen hos pigerne. Op mod 40 procent af de unge i teenagealderen får hverken frugt eller grønt hver dag, og resten alt for lidt. Alt for mange piger ryger stadig. En risiko ved vaccination mod HPV vil også være, at de unge så fejlagtigt mener, at de er beskyttet mod kønssygdomme generelt og derfor dyrker usikker sex.

Der er derfor god grund til at overveje grundigt, om man vil lade sine unge vaccinere. Det er bedre at lære dem at spise en sund kost og at lade være med at ryge. De bør have motion hver dag, vaske sig og bruge kondom. Det er ikke viruset, der er farligt, men det miljø, viruset kommer ind i.

Læs mere om kondylomer (kønsvorter) på www.radiodoktoren.dk

Comments are closed.