Buteyko terapi

Mod hyperventilation (for hurtigt åndedræt) astma og for højt blodtryk

I langt de fleste tilfælde kan man ikke finde nogen sikker årsag til forhøjet blodtryk, og man kalder det så essentiel hypertension. En vigtig mekanisme er her, at de små pulsårer i kroppen har svært ved at slappe af, men i stedet næsten hele tiden er forkrampede. Det betyder, at hjertet skal arbejde hårdere for at pumpe blodet ud til vævene, og så stiger blodtrykket. Det samme sker bl.a. ved tobaksrygning, der meget effektivt modvirker afslapning af de små pulsårer.

En bidragende mekanisme til at forkrampe de små pulsårer, så hjertet skal arbejde med højere blodtryk, er udluftning af for meget kultveilte (CO2, kuldioxid) gennem lungerne. For lidt kuldioxid i blodet medfører sammentrækning af de ubevidste muskler i væggen af pulsårerne og i bronkierne, hvilket kan føre til hoste og astma. Mange mennesker trækker vejret for meget med en udluftning af lungerne på op til 12-15 liter i minutter i hvile, hvor vi normalt kun skal udlufte 4-6 liter. Stress fører for eksempel ofte til, at man ubevidst trækker vejret for meget. Man får ikke mere ilt i blodet ved at trække vejret mere, end man behøver.

Der findes en test, som kan afsløre, om man trækker vejret for meget. Man skal stille et ur med sekundviser foran sig:

Træk vejret ind i to sekunder

Pust ud i tre sekunder

Hold så vejret, mens du lukker for næseborene med dine fingre

Hold vejret, indtil du føler trang til at trække vejret igen

Tæl de sekunder, du kunne holde vejret

Varer pausen, hvor du ikke trak vejret, mindre end 25 sekunder, er den for lille, og du trækker vejret for meget. Varer pausen mere end 4o sekunder, er det i orden. Kan du klare 60 sekunders pause, er det meget fint.

Testen hedder Kontrol Pause og er udviklet af den russiske professor Buteyko.

Har man en kort kontrol pause, behøver der ikke umiddelbart at være tegn på astma eller andre symptomer, men man bør blive undersøgt og blandt andet få målt blodtrykket.

Man kan i ledige stunder øve sig i at bremse sit åndedræt ned til det ideelle, og bruge kontrol pause testen til at vurdere, om man gør det rigtigt..

Og en af de vigtigste dele af åndedrætstræningen er at lukke munden og trække vejret afslappet gennem næsen. En hjælp kan det være at vænne sig til at holde læberne samlet, men tænderne fra hinanden. Det er det første og vel allervigtigste princip i Buteyko terapi.

Det er vigtigt at være opmærksom på sig åndedræt og træne det ved åndedrætsøvelser,

som for eksempel er en vigtig del af udøvelsen af yoga og Tai chi m.fl. Man skal lære sig at trække vejret langsomt og dybt. For eksempel trække vejret ind, mens man tæller til 6, holde vejret et øjeblik og så ånde ud i løbet af 6 sekunder. Man kan, imens man udfører disse øvelser, tydeligt mærke, at man slapper af i både krop og sind. Føler man sig presset eller stresset, er det godt at fokusere på åndedrættet og få det ned i tempo. Det gør det også lettere at falde i søvn.

Angst kan også føre til hyperventilation, som det hedder på latin. Her kan der så opstå symptomer fra nervesystemet med snurrende fornemmelse i læberne i hænder, kramper i hænderne og evt. besvimelse. Denne form for hyperventilation, der skyldes ændringer i blodets surhedsgrad og kalkbalance, kan stoppes ved at ånde i en plasticpose, indtil åndedrættet igen er roligt.

Den russiske professor i fysiologi Konstantin Buteyko har for mange år siden gjort opmærksom på forklaringen på åndedrættets betydning, blandt andet ved astma og for højt blodtryk og beskrevet en terapi med åndedrætskontrol – Buteykoterapi. Læs mere om denne på www.buteyko.dk Han kalder problemet med overånding for skjult kronisk hyperventilation.

Konstantin Buteyko fandt ud af, at mange astmatikere og andre ‘led’ af tilstanden, og at det havde mange negative konsekvenser. Han fandt også ud af, at tilstanden forholdsvis nemt kunne normaliseres ved hjælp af bevidst åndedrætstræning, og at denne normalisering betød mange positive genopretninger for patienterne. Bl.a. normaliserede han sit eget for høje blodtryk ved hjælp af metoden.

Han kaldte som nævnt tilstanden for "kronisk skjult hyperventilation" – kronisk, fordi åndedrætscenterets ‘set point’ var kronisk ændret til en forkert reaktion på pH (surhedsgraden) og specielt kuldioxid niveauet i blodet, skjult fordi tilstanden ikke var bevidst for hverken personen selv eller for den sags skyld omverdenen, incl. lægerne (som i øvrigt ikke mente at det betød noget), og hyperventilation, fordi mange havde en hvileventilation på 12-15 liter i stedet det normale på ca. 4-6 liter.

Den skjulte kroniske hyperventilation kan direkte betyde bronchiespasmer, kramper i bronkiernes glatte muskulatur p.g.a. for stor kuldioxid (CO2) -udvaskning og for lavt CO2 niveau i bronchierne (CO2 er en ret potent glat muskulatur afslapper) og paradoksalt nok for dårlig oxygenering -iltning – i forskellige væv p.g.a. for ringe afslapning i glat muskulatur i de små pulsårer – arteriolerne – og en forstærket iltbinding til hæmoglobinet (Bohr’s effekt)……m.m.m.

Heldigvis kan den kroniske tilstand med hyperventilation vendes om ved hjælp af bevidst åndedrætstræning, åndedrætscenteret tvinges så at sige af storhjernen til at ændre ‘set point’ til mere normal og rigtig indstilling.

Trækker man vejret meget gennem munden, kan der hos børn ske en ændret kæbeudvikling med bl.a. tandproblemer m.v. En Buteykoterapeut og –lærer i Australien fik faktisk en del henvisninger fra specialtandlæger (‘orthodontists’), som henviste p.g.a. forkert vækst i specielt overkæben. Og det kunne med flid og tålmodighed faktisk godt delvist korrigeres ved hjælp af åndedrætstræningen.

En anden årsag til forkert vækst af især overkæben med formindskning af tandbuen kan skyldes dårlig, raffineret kost med sukker, slik, hvidt mel og mangel på kostfibre (grov kost med grønsager og frugt). Man kan læse mere om dette i bogen ”Nutrition and Physical Degeneration” af tandlæge Weston A. Price.

Der findes en instruktionsvideo på engelsk: ”Byteyko breathing method”. Den kan købes på www.buteyko.co.nz eller via www.buteyko.dk Man kan også lære at styre åndedrættet hos en yoga-lærer.

Der findes en bog ved navn ”The Carbon Dioxide Syndrome”. by Jennifer Stark and Russell Stark. (Buteyko On Line Ltd).

Virkningen af forskellige åndedræts øvelser for mennesker med astma, som bruger inhalation af binyrebarkhormon, er blevet undersøgt i en randomiseret, kontrolleret undersøgelse (Thorax 2003; 58: 674-9). De, der brugte Buteyko teknikken, havde færre symptomer og brugte deres bronkieudvidende spray mindre en dem, der brugte åndedrætsøvelser af yogatype.

Buteyko terapeut, cand. scient. i biologi og idræt, Torben Rønholt, udtaler: Jeg skal understrege, at metoden ikke er anti-drug (mod lægemidler), men tværtimod understreger, at den forebyggende steroid medicin (binyrebarkhormon spray) kan være meget gavnlig i træningsperioden. Den bronkieudvidende medicin (anfaldsmedicin) er derimod ‘skadelig’ i den forstand, at den understøtter problemet/årsagen til astmaen ved at udvide bronkierne og derved fastholde personen i den kroniske hyperventilation. Den bruges i al for stor udstrækning og alt for ukritisk, hvilket der faktisk er undersøgelser både fra New Zealand og Canada, der bekræfter. Udstrakt daglig brug af de bronkie- udvidende sprays kan i øvrigt medføre, at de ikke virker, når der kommer et særlig voldsomt astmaanfald.

Torben Rønholt’s mailadresse er: tronholt@mail.dk

Læs mere om Buteyko terapi og om astma på:

www.buteykoclinic.dk og www.astmacare.dk (Lise Bornerup).

Bog, som kan anbefales:

”Luk din mund. Buteyko Åndedræts Metoden” af Patrick McKeown og Lise Windfeld Bornerup. Astma Care Bøger 2007.

Lise Windfeld Bornerup kan kontaktes på e-mail: info@astmacare.dk Tlf. 7027 6868.

,

Comments are closed.