Fransk rosen – Pityriasis roseae

Pityriasis roseae, også kaldet fransk rosen, er en almindelig og forbigående hudsygdom, der især optræder blandt unge voksne. Man mener, at den kan skyldes en reaktion på en eller ander virussygdom, fx et herpesvirus (humant herpesvirus 7).

Der kommer typisk en rød, medaljonlignende plet på overkroppen, og i løbet af et par uger kommer der fra millimeter til centimeter store pletter rundt omkring på overkroppen og overarmene, svarende til det område, som en kortærmet undertrøje dækker. Pletterne er ovale, skarpt afgrænsede, blegrøde og kan have en skælkrave i kanten. Der kan være kløe.

Normalt forsvinder pityriasis rosea i løbet af et par måneder, men hos cirka 2 procent kan den komme tilbage.

Man skal passe på ikke at bade for meget og især ikke at bruge for meget sæbe, da det kan irritere huden og forlænge varigheden af symptomerne. Man bør, når man skal bruge sæbe, vælge en flydende medicinsk sæbe med en surhedsgrad (pH) omkring 4,5. Den kan huden bedst lide.

Man kan se lignende udslæt ved brug af medicin.

Man kan forsøge sig med et Aloe vera præparat, der giver huden noget fugtighed og i det hele taget er godt for huden.

Ioniseret sølv (kolloidt sølv) er meget effektivt mod bakterier og virus, og det er uskadeligt, også for de sunde tarmbakterier. Kan købes fra Golden Health, tlf. 4052 4015 

En endnu bedre form er Bionaid, hvor sølvionerne er kobet til ekstra iltatomer. Se www.bionaid.dk

Comments are closed.