Antioxidanter ved kræftbehandling

Nogen kræftlæger fraråder deres patienter at tage antioxidanter sammen med kemoterapi, men dels peger tidligere studier på, at frie radikaler spiller en vigtig rolle for opståelsen af cancer, og at antioxidanter, der ødelægger de frie radikaler, hjælper til at undertrykke cancer. Dels kan cancerceller lave en overproduktion af frie radikaler, og disse frie radikaler kan sende signaler som fremmer yderligere ukontrolleret cellevækst. Det peger bl.a. et studie på Johns Hopkins Medical Institutions på. Dette studie er publiceret i Science, 14 marts 1997.

Forsøg med dyrkning af kræftceller uden for kroppen har bla. også vist, at et ekstrakt af kerner fra røde vindruer – ActiVin R – kan hæmme væksten af kræftceller af forskellig art, samtidig med at normale celler vokser bedre. Rødvin i moderat mængde kan også hæmme kræftceller. Det er indholdet at stoffet resveratrol, der har denne virkning. Et studie har vist, at kombinerer man med gurkemeje (curcumin) og selen virker det endnu bedre (Kilde: Kongresrapport fra American Association for Cancer Resarch april 2002).

Der er heller ingen studier, der har bevist, at antioxidanter kan gribe forstyrrende ind i kræftbehandling. Det er en ren hypotese, og kun få uden-for-kroppen studier – reagensglasforsøg – har støttet det. Tværtimod har C-vitamin vist sig at forbedre effektiviteten af kemoterapi hos dyr og i forsøg med menneskelige brystkræftceller uden for kroppen. En modificeret form for A-vitamin har også arbejdet synergistisk (forstærket hinandens virkning) med kemoterapi i reagensglasforsøg. En oversigt over forskning på området (Cancer Treatment Rev 1997;23:209-40 [review] konkluderer, at man ikke behøver at man ikke behøver at undgå antioxidanter af angst for, at virkningen af kemoterapien forstyrres. En god oversigt, der konkluderer det samme er:

“Antioxidants in cancer therapy: Their actions and interactions with oncologic remedies,” Alt Med Rev 1999; 4 (5): 304-329

Den amerikanske kræftforsker Kedar Prasad har i 2003 gennemgået emnet ”Antioxidants in cancer care: when and how to use them as an adjunct to standard and experimental therapies” (Antioxidanter i omsorgen for kræftramte: hvornår og hvordan skal man bruge dem som supplerende hjælp ved standard- og eksperimentelle behandlinger).

Han foreslår en aktiv ernæringspolitik ved cancerbehandling, der inkluderer høje doser af mange naturlige antioxidanter i kosten samt stoffer afledt af dem som en hjælp i standardbehandlingen, hvilket kan forbedre virkningen af dene ved at øge virkningen af behandlingen og nedsætte giftvirkningen af den. Efter behandlingens afslutning skal kræftramte fortsætte med lavere doser af antioxidanter samt ændre deres kost og livsstil for at modvirke tilbagefald af kræftlidelsen.

I et italiensk studie i 1996 fik 30 patienter med hjernesvulster enten strålebehandling eller hormonet melatonin, der er et meget kraftigt antioxidant. Overlevelsen var højere i gruppen, der fik melatonin.

Et finsk forsøg har vist, at behandling med antioxidanter i kombination med kemoterapi og bestråling forlængede overlevelsen af patienter med småcellet lungekræft i sammenligning med de fleste offentliggjorte resultater af behandling med kombineret kemoterapi og bestråling alene (Anticancer-Res. 1992 May-Jun; 12(3):599-606).

Herhjemme har Knud Lockwood m.fl. i en omdiskuteret undersøgelse vist, at ud af 32 kvinder med brystkræft, der havde spredt sig, var der ingen, der døde i studieperioden (forventet 4), ingen viste tegn på yderligere spredning, der var forbedret livskvalitet, og seks patienter viste delvis remission (tilbagegang af kræften). Behandlingen var med store doser af en række antioxidanter, blandt andet Q10 300 mg dagligt sammen med et tilskud af zink, selen og mangan.

En væsentlig ting, som antioxidanter også kan udvirke, er en nedsættelse af risikoen for skader på DNA i sunde celler. Det er kendt sag, at kemoterapi og bestråling, der også udløser mængder af frie iltradikaler, øger risikoen for cancer senere i livet, netop på grund af skaderne på DNA. Oftest i form af akut leukæmi, som ikke sjældent optræder fra 4-5 år efter behandling af den oprindelige cancer.

Antioxidanter modvirker også iltning af fedtstoffer, hvilket hæmmer kræftcellers vækst, og kemoterapien virker kun på hurtigt voksende kræftceller. Antioxidanter, fx E-vitamin, kan på denne måde øge kemoterapiens virkning. Selen modvirker, at kræftceller under kemoterapi udvikler resistens mod kemo-midlet.

Cantaloup melon indeholder et meget stærkt antioxidant, som styrker kroppens forsvarsmekanismer mod kræft og oxidation (forharskning) af cellernes ”kraftværrker” (mitokondierne), fedtet i cellevæggene og blodet. Man kan købe det som Glisodin.

Flavonoidet genistein fra sojabønner har vist sig at kunne øge ophobningen af visse kemomidler i kræftcellerne, og et andet, quercetin, har vist sig at øge flere kemoterapeutikas giftvirkning på kræftceller. Der mangler dog stadig kliniske studier af disse stoffers virkning på cancer kemoterapi.

I en omfattende gennemgang af problematikken vedrørende ernæring og cancer konkluderes det, at et tilskud af antioxidanter til kosten kan være en sikker og effektiv måde at øge virkningen af kemoterapi mod cancer. Patienternes livskvalitet kan blive forbedret ved at supplere kosten med antioxidanter, som nedsætter eller forebygger bivirkninger af kemoterapi.

Japanske forskere har i et dobbeltblindt forsøg vist, at en kombination af de tre antioxidanter E‑vitamin, C‑vitamin og N‑acetyl cystein virkede beskyttende mod kemoterapifremkaldt hjerteskade uden at hæmme virkningen af kemoterapi. Det ville være dejligt, hvis danske kræftlæger og kræftforskere i højere grad ville interessere sig for antioxidanter.

Selen er et vigtigt antioxidant, der hæmmer udviklingen af kræft, især brystkræft og prostatakræft, men også andre kræftformer. Desuden forhindrer selen, at kræftceller udvikler resistens (modstandskraft) mod kemo-midler. Behovet er 200 mikrogram organisk selen. De fleste danskere mangler selen, da indholdet i dansk jord er meget lavt, og vi ikke spiser ret meget fisk og skaldyr mm. fra havet.

Ved behandling af kræft kan man godt tage 500 eller op til 1.000 mikrogram organisk selen dagligt i en periode, sammen med fx 2 gram curcumin. Svenske forskere har vist, at denne kombination hæmmer kræftvækst og får kræftcellerne til at begå selvmord.

Alt i alt taler utrolig meget for at kombinere kræftbehandlingen med først og fremmest en sund kost med rigeligt af grønt og frugt samt med tilskud af antioxidanter. Ved at give flere forskellige antioxidanter skabes der en synergi – et samarbejde mellem antioxidanterne, der forstærker virkningen af hinanden. Det er dog ikke nogen god idé at overdrive med noget, heller ikke antioxidanter, og det er som grundlag bedst at vælge dem i naturlig form.

En japansk undersøgelse af den naturlige celledræbende aktivitet, som nogle af de hvide blodlegemer (lymfocytterne) udøver, forbedres ved indtagelse af grønsager og ved nedsættelse af kemisk belastning af kroppen, især stop med tobaksrygning. Resultaterne af undersøgelsen viser en sammenhæng mellem det naturlige immunforsvar og nedsat forekomst af almindelige kræftlidelser.

Sammenfattede kan man konstatere, at antioxidant netværket med dets mange støtter holder kroppens celler og kroppen selv i god stand, modvirker aldring, øger modstandskraften mod cancersygdomme og hjerte-kredsløbslidelser samt er gode for hjernens funktion og modvirker demens. Desuden er det vigtigt for afgiftning af kroppen, især glutathion.

Først og fremmest må vi sørge for at få en sund og vel afbalanceret kost med mindst 600 gram frugt og grønt hver dag. Tilskud af den enkelte antioxidanter kan hjælpe, men de kan ikke klare det alene. Friske grønsager og frisk frugt er det bedste, og hvor det er muligt gerne økologiske varer.

Man bør også forsøge at undgå kemiske stoffer så meget som muligt, og sørge for at holde fedtprocenten i maden nede på 30, så vidt muligt som flydende, sunde olier, olivenolie og fiskeolie samt kæmpenatlysolie, foruden det fedt, der findes i grønsagerne.

Frie radikaler spiller en rolle i opståelsen og udviklingen af næsten alle kendte sygdomme, og ved at styrke kroppens antioxidant netværk kan vi give kroppen de våben, den har brug for til at føre en effektiv krig mod sygdom.

Det er utroligt, at der ikke forskes mere på dette område, men forskning kræver penge, og resultatet kan, når der er tale om naturlige midler, ikke patenteres, hvorfor medicinalindustrien, der har pengene til forskning, ikke er interesseret og måske ligefrem modarbejder forskning på dette område.

Et godt eksempel er regnskovstræet Graviola, hvis blade indeholder stoffer, der tilsammen virker over 10.000 gange stærkere end adriamycin, der bruges til kemoterapi, og er uden bivirkninger! Et multibillion medicinalfirma har forsøgt at syntetisere eller udvinde det aktive stof, men har ikke kunnet klare dette (fordi det sandsynligvis er en synergi mellem de forskellige stoffer i Graviola) og har så ikke gjort mere ved det.

Der forskes dog nu for fuldt tryk på Purdue University i USA, og forskningen har allerede bekræftet den gode, uskadelige og kraftige virkning på cancerceller. Desværre er der langt til godkendelse som lægemiddel, men man kan selv få fat i Graviola ved at gå på Internettet på adressen www.graviola.org , hvor man også kan læse om de videnskabelige resultater.

Staten burde støtte den slags forskning, som i højeste grad vil kunne være til gavn for befolkningens sundhed, og derved vil man kunne spare uhyre summer i behandlingen.

Hvis folk ikke selv kan købe fornuftige kosttilskud og behandle sig selv med dem, vil de gå til lægerne og skulle have lægemidler igen. Hver niende, der er indlagt på danske sygehuse, ligger der på grund af bivirkninger af lægemidler. Jeg har aldrig oplevet en eneste bare lidt alvorlig bivirkning af vitaminer, mineraler og kosttilskud.

I det engelske lægetidssskrift The Lancet var der den 27 januar en ledende artkel, der

slutter således:

”It is time for the profession (lægerne) to accommodate the possibility that many nutritional products may have valuable therapeutic effects and to regain the creditability of the public at large”.

Oversat til dansk:

Det er på tide, at lægerne giver plads for og rum for muligheden af, at ernæringsprodukter (vitaminer, mineraler, kosttilskud) kan have værdifulde virkninger i behandlingen, og at de (lægerne) genvinder deres troværdighed i den brede befolkning”.

Fra American Canceer Society:

On the web site caonline.amcancersoc.org A Cancer Journal for Clinicians, several doctors and nutritionists have submitted their reactions to Dr. D’Andrea’s article.

Hal Gunn, M.D., director of the Centre for Integrated Healing in Vancouver, B.C., Canada, writes: “Belief and opinion do not constitute science.” He notes that Dr. D’Andrea doesn’t mention any of the studies in the “growing substantial body of supportive evidence” that demonstrate the significant benefits of antioxidant use during chemo and radiation.

A clinical nutritionist named Neil E. Levine offers a more exhaustive rebuttal; complete with footnotes identifying many of the studies Dr. Gunn refers to. Here’s a sampling of Mr. Levine’s antioxidant defense:

Radiation and chemo treatments have been enhanced by vitamin E use (Clinical Cancer Research, 2002)

Vitamin E and selenium enhanced the effects of anticancer drugs (Pathology & Oncology Research, 2005)

Vitamins C and E have been shown to improve side effects of free radical damage to normal cells caused by radiation and chemo (Integrated Cancer Therapies, 2004)

Prostate cancer cell cultures were sensitive to lycopene, which increased apoptosis (spontaneous cell death) and arrested the cell cycle (Biochimica et Biophysica Acta, 2005)

Recent studies show vitamin E may induce apoptosis in a wide variety of cancers, including breast, prostate, lung, colon, ovarian and cervical (Journal of Nutrition, 2004)

Several studies have demonstrated that antioxidants lessen side effects of chemo (Integrated Cancer Therapies, 2004)

Harsh radiation side effects were reduced with high doses of beta-carotene and vitamin E (Journal of Clinical Oncology, 2005)

CoQ10 enhanced the efficacy of tamoxifen (Molecular and Cellular Biochemistry, 2005)

Mr. Levine also offers this quote from Patrick Quillin, Ph.D., the director of Nutrition, Cancer Treatment Centers of America: “Malnutrition actually kills about 40 percent of cancer patients.”

If you’re being treated for cancer by a doctor who believes that antioxidants may interfere with your therapy, share this information with him and discuss the possibility that antioxidant use may in fact be one of the keys to cancer treatment success.

Comments are closed.