Alkohol og sædkvalitet

Sundhedsstyrelsen melder ud, at en række studier har vist, at mandlige alkoholikere kan have nedsat sædkvalitet, nedsat potens og en række hormonale forandringer. Et studie har derudover fundet lidt øget risiko for nedsat fertilitet ved indtagelse af [– Image: graphics1 –]10 genstande/uge. Andre studier har ikke fundet sammenhæng mellem mænds alkoholforbrug og sædkvalitet eller fertilitet selv ved indtagelse af >3 genstande/dag.

Sammenhængen mellem mænds alkoholforbrug og graviditetsforløb og graviditetsudfald er kun belyst i få studier. En enkelt mindre undersøgelse har fundet, at hvis faderen indtager [– Image: graphics2 –]2 genstande/dag eller [– Image: graphics3 –]5 genstande ved en enkelt lejlighed mindst en gang/måned før graviditeten, falder barnets fødselsvægt med gennemsnitligt 181 gram.

Andre studier har imidlertid ikke fundet sammenhæng mellem mænds alkoholindtag og spontane aborter, væksthæmning, lav fødselsvægt, fødsel før tiden eller misdannelser. En ældre undersøgelse viste heller ingen sammenhæng mellem alkoholisme hos barnefaderen og dødelighed blandt børnene.

Sammenfattende ser det ud til, at kronisk misbrug af alkohol nedsætter mænds sædkvalitet og potens, mens selv et større forbrug over de anbefalede grænser for mænd (>21 genstande/uge) ikke fysisk påvirker graviditetsforløbet i negativ retning.

Henvisninger til de enkelte undersøgelser kan findes på Internettet. Søg på sædkvalitet og alkohol.

Comments are closed.