Hvepsestik

Der er syv forskellige arter af hvepse, men de ser nogenlunde ens ud med deres gule og sorte farver. Hvepse er faktisk nyttedyr, da de henter bladlus, larver, fluer og andre skadelige insekter hjem til deres egne små hvepselarver. De kan dog også finde på at fange bier i luften og tage dem med hjem som føde. Man kan læse mere om hvepse på www.hvepse.dk

Giften fra hvepse er meget stærk og ligner slangegift i den sammensætning og virkning, så det er heldigt, at man ikke får så meget af den, når man bliver stukket. Bliver man stukket af mange hvepse på een gang, kan man dog godt blive meget syg af det, eventuelt dø af det, især hvis man er svækket af sygdom, for eksempel har dårligt hjerte. Så skal man i hvert fald passe på og lade være med selv at fjerne hvepsebo.

Bliver man stukket af en hveps, og bliver man utilpas, skal man omgående søge læge eller til sygehuset, da man kan have udviklet allergi overfor hvepsegiften. Det kan i løbet af få minutter medføre en voldsom allergisk reaktion med åndedrætsbesvær og blodtryksfald til chok. Her er der brug for en meget hurtig indsats med indsprøjtning af katastrofehormonet adrenalin.

De, der ved, at de har allergi over for hvepse, bør altid have en adrenalinsprøjte med sig, i hvert fald når de er hjemmefra. Den hedder EpiPen og er konstrueret som en autoinjektor, så man selv let kan bruge den til at sprøjte adrenalinen ind i en muskel eller dybt i huden.

Hvis man oplever et menneske få det dårligt efter et hvepsestik, skal man derfor kigge i vedkommendes taske eller lommer efter EpiPennen og hjælpe med at give indsprøjtningen. Samtidig skal man dog kalde ambulance eller bringe vedkommende til læge.

Er man i tvivl, om man har udviklet allergi over for hvepsegift, kan man undersøge for det ved hjælp af en priktest, hvor man fører en meget lille mængde fortyndet hvepsegift ind i huden ved at prikke igennem en lille dråbe af den. Det er vigtigt, at det sker hos en læge eller speciallæge i allergi, der har adrenalin parat som modgift, da selv en lillebitte mængde kan udløse chok. Ved allergi kommer der en kraftig reaktion i huden.

Har man fået konstateret en allergi over for hvepsegift, kan man blive desensibiliseret, det man kaldet vaccineret, mod hvepsegiften. Normalt vil man, i hvert fald ved påbegyndelsen af desensibiliseringen, gøre dette på et sygehus, af hensyn til risikoen for svære reaktioner. Man kan herefter få vedligeholdt og oparbejdet en større tolerance for hvepsegift ved at få indsprøjtninger hos sin læge med mellemrum over flere år.

Comments are closed.