Leptospirose

Leptospirose er en infektion med leptospira, der er en form for bakterier. Leptospira kommer fra rotteurin, som går over i kloakvand og overfladevand, hvor rotterne færdes. Leptospirose er derfor det, man kalder en zoonose. Sygdommen er ret sjælden. I 2004 var der i Danmark 13 tilfælde.

Man bliver smittet gennem huden, når den bliver opblødt af vand, og især hvis der er rifter i huden. Der er overvejende personer, der arbejder ved dambrug eller på anden måde har kontakt til dambrug, der bliver smittet, men andre, der kommer i kontakt med rotteurin, fx ved landbrugs- eller skovarbejde, har også en større risiko.

Efter 1-2 uger kommer der typisk influenzalignende symptomer med muskelømhed, sløjhed etc., og i alvorlige tilfælde kommer der gulsot, æggehvide i urinen og eventuelt nyresvigt. Er der gulsot, er dødeligheden 10-20 procent.

Diagnosen stilles ved hjælp af symptomerne, oplysninger om kontakt med rotteurin og om arbejdsplads, samt ved bloddyrkning og særlige antistoffer på Statens Seruminstitut.

Man behandler med penicillin, der helst skal gives så tidligt som muligt.

Forebyggelsen sker ved at bekæmpe rotter og ved at oplyse mennesker, der arbejder ved dambrug, kloakarbejde, i landbrug eller skovbrug om risikoen. Det er vigtigt, hvis man arbejder ved dambrug eller i kloaker altid at bruge personlige værnemidler i form af i hvert fald tætte handsker (gummi eller plastic).

Comments are closed.