Rosenmetoden

Bag Rosenmetoden ligger der opfattelsen af, at der forud for sygdom altid ligger en stærk følelsesmæssigt påvirkende hændelse. Kroppen husker altid det, som hjernen/psyken har fortrængt.

 Metoden indebærer en let berøringsteknik, der får erindringer til at komme op fra kroppen for derigennem at blive forløst.

 Rosenmetoden er udviklet af en tysk-amerikansk kvinde ved navn Marion Rosen, og der findes behandlere i mange lande. Marion Rosen har gennem et livslangt studie af sammenhængen mellem åndedræt, muskelspændinger og følelser har udviklet den respektfulde, opmærksomme og enkle berøring, der kendetegner metoden.

Den milde, men alligevel faste berøring bevirker, at kroppen selv giver slip på dybe spændinger og tillader effektfulde forandringer, så de ubevidste muskelspændinger forsvinder.

 Man kan læse mere på www.rosenmetoden.org

Comments are closed.