D3-vitamin og muskel- og knoglesmerter

Det er ved videnskabelige studier vist, at alle med vedvarende muskel- og knoglesmerter har en høj risiko for at mangle D-vitamin. I et studie af  150 patienter af begge køn med vedvarende muskel- og knoglesmerter, målte man deltagernes D-vitaminstatus ved hjælp af calcidiol i serum.

Det viste sig at 93% af deltagerne i undersøgelsen, både mænd og kvinder, havde for lavt indhold af D-vitamin i blodet. 28% af samtlige deltagere havde svært nedsatte mængder af D-vitamin, og heraf var 55% under 30 år. Fem patienter, heraf fire under 35 år, havde så lidt D-vitamin i kroppen, at mængden ikke kunne måles. Årstiden var ikke af betydning.

Forskerne konkluderer, at alle patienter med vedvarende, uspecifikke smerter i muskler og knogler har en høj risiko for at komme til at lide under følgerne af uopdaget og ubehandlet, svær mangel på D-vitamin. Dette gælder også for mennesker, som man normalt ikke ville tro er i risiko for at mangle D-vitamin.

 Kvinder i fødedygtig alder med sådanne smerter ser ud til at være i størst risiko for at blive fejldiagnosticeret eller få opdaget vitaminmanglen sent.  

 Mange andre undersøgelser har vist, at mangel på D-vitamin kan føre til problemer med smerter i muskler og knogler. For eksempel har forskere ved en undersøgelse i Saudi Arabien fundet mangel på D-vitamin i en gruppe på 360 patienter med kroniske rygsmerter. Alle patienter fik en stor dosis D-vitamin i tre måneder, hvilket forbedrede deres smertesituation. Dosis var højere end den, der normalt regnes for giftig, nemlig mellem 125 og 250 mikrogram dagligt (5.000 og 10.000 enheder), dagligt, men denne dosis normaliserede mængden af D-vitamin hos alle deltagere.

 Det ser derfor ud til, at der er god grund for alle med kroniske muskel- og knoglesmerter til at bede deres læge om at få målt indholdet af D-vitamin i kroppen, hvilket bedst gøres ved at måle calcidiol i serum.

 Selv unge mennesker er i risiko for at mangle D3-vitamin. En finsk undersøgelse af teenagerpigers calcidiol har vist, at mange af dem havde for lidt D3-vitamin i blodet, hvilket bringer deres normale forkalkning af knoglerne i fare med risiko for knogleskørhed. 

 En rimelig mængde D3-vitamin er 100 mikrogram (4.000 enheder) dagligt, undtagen i maj, juni og juli måned, hvis der kommer sol nok på kroppen.

 Har man muskel- og knoglesmerter, kan man roligt tage 125 eller 150 mikrogram dagligt de første par måneder. D3-vitamin er den naturlige form. Der er ikke påvist skader fra D3-vitamin i mængder på op til 250 mikrogram dagligt. 

 

 

 

Comments are closed.