Hjernesmerter centrale smerter

Ved skader på nervesystemet helt op til hjernebarken kan der opstå det, man kalder centrale kroniske smerter. De er ledsaget af føleforstyrrelser med overfølsomhed for berøring af det område af kroppen, der ikke længere får en normal nerveforsyning. Årsagerne til de centrale smerter er en ændring eller ophør af nervesignalerne nedefra. Når hjernen ikke længere får signaler fra et område, vil dens normale smertedæmpende signaler ophøre, og så kommer smerterne.

Det er et meget kompliceret samspil, der er blevet forstyrret.

Der kan blandt andet optræde centrale smerter efter slagtilfælde. Der kommer så ofte smerter og overfølsomhed for berøring af den lammede side af kroppen. Smerterne betegnes oftest som brændende, murrende, stikkende eller skærende, og de kan, foruden ved berøring, udløses af varme, kulde eller følelsesmæssige belastninger.

For at modvirke de centrale smerter gælder det om at få sendt så mange nervesignaler til hjernen som muligt. I nogle tilfælde er der stadig en vis funktion i den lammede side, og den skal bruges så meget som muligt ved hjælp af genoptræning og daglig vedligeholdelse af alle de tilbageværende funktioner. Her kan man have god hjælp af fysio- og ergoterapi, hvor det vigtigste er, at man lærer selv at gøre øvelserne og udføre funktionerne. Bevægelse virker også i sig selv smertestillende.

Det gør musik også, så det er en god idé at bevæge sig til musik. Det gælder også om at beskæftige sig med noget, man er interesseret i og går op i. Det afleder opmærksomheden fra smerterne.

Akupunktur og zoneterapi kan være en god hjælp. Især elektroakupunktur. Herved aktiveres en type nervefibre, der kaldes C-fibre, så hjernen får impulser nedefra.

Tørbørstning af huden med en ikke for hård børste kan være meget gavnligt, dels fordi det sendes nervebeskeder op til hjernen, og dels fordi kan kommer af med gamle føde hudceller og urenheder i huden, og kredsløbet i huden stimuleres.

Det kan transkutan nervestimulation også være. Det kaldes TNS eller TENS og består i, at man gennem huden sender en svag strøm, der aktiverer nervefibrene til at sende beskeder centralt og også kan bruges til at holde musklerne i gang med. Man kan give TNS ved hjælp af et lille apparat med ledninger til huden. En fysioterapeut kan instruere i brugen.

Den bedste medicinske behandling af centrale smerter er at give den type medicin mod depression, som kaldes tricyklisk, altså den >gammeldags< type. Denne type medicin har ofte god virkning selv i mindre doser, fx 10-50 mg dagligt.

Man kan også, før man prøver den tricykliske depressionsmedicin, prøve med naturmedicinen hyperikum, fx Velzina eller Calmigen, der har få eller ingen bivirkninger, især når man ikke får anden medicin samtidig. Hyperikum modvirker også nervesmerter.

Der er ikke noget i vejen for at forsøge rådet med salmiakspiritus. Man skal her bruge TRE DRÅBER i et HELT GLAS vand. Grunden til, at jeg skriver dosis med stort, er, at nogen har taget fejl og brugt mere salmiakspiritus med ætsning af mund og hals til følge. Holder man sig til de tre dråber, som bedst måles af med en pipette, kan salmiakopløsningen have en god virkning på nervesmerter. Den smager heller ikke stærkt, og man kan tage dosis op til tre gange dagligt.

Comments are closed.