Astma – forebyggelse af

Astma er egentlig mere et symptom og udtrykket kan dække over flere forskellige slags sygdomme. Symptomerne er nogenlunde de samme, nemlig besvær med at få vejret, og det er særlig, når luften skal ud af lungerne, så der kommer en pibende vejrtrækning, samtidig med at man bruger alle brystkassen hjælpemuskler, fx også på halsen. Den pibende vejrtrækning kommer, fordi bronkierne – luftrørene i lungerne – trækker sig for meget sammen.

Astma kan være allergisk eller ikke allergisk, og der kan være tale om det, man populært kalder hjerteastma, hvor problemet er, at venstre side af hjertet ikke kan pumpe blodet hurttigt nok ud i kredsløbet på grund af hjertesvækkelse. Der hober sig for meget blod op i lungerne, hvorved det er svært at få vejret og der kommer skummende opspyt.

Den ikke allergiske type astma ses først og fremmest ved kronisk obstruktiv lungesygdom – KOL – også kaldet rygerlunger. Ni ud af ti med rygerlunger har det på grund af tobaksrygning, så forebyggelsen er her først og fremmest at undgå tobaksrøg og støv.

Når man normalt taler om astma, er det om allergisk astma, der udvikles på baggrund af en allergireaktion i kroppen på noget, man ikke kan tåle. Det kan fx være pollen, husstøv,

skimmelsvampe eller dyrehår samt diverse fødevarer. Når de ting, man ikke kan tåle, antigenerne, kommer ind på kroppens slimhinder eller ned i maven, vil de blive angrebet af antistoffer, som kroppen har udviklet mod dem. Der dannes typisk et immunkompleks, der så optages af store hvide blodlegemer ved navn mastceller, der så udtømmer stoffet histamin. Histamin er det, der medfører allergiske symptomer som fx nældefeber, hævede næseslimhinder og astma.

Der er utroligt mange sygdomme og tilstande, hvor immunsystemet er involveret, og hvor bestanddele af den kost, man spiser, er medvirkende årsager til fx allergi og astma. Der er fx mange, der ikke tåler mælk og mælkeproteiner, der forklædes i mange navne, fx kasein, kaseinat, laktalbumin, vallepulver og valleprotein. Mælk slimer også meget til. Hvedeprotein,fx gluten, kan også være synderen. Der kan også være tale om tilsætningsstoffer af forskellig art, fx farvestoffer. Børn bør ikke have en masse junk-food og slik med alle disse ting i.

Har man ikke en en normal og sund tarmbakterieflora, vil der kunne kommer overvækst af skadelige bakterier og svampe, bl.a. candidasvampe, der danner toxiner – gifte – og kan være med til at gøre tarmslimhinden dårlig og gennemtrængelig for småstumper af ikke helt nedbrudte næringsmidler, bl.a. småstumper af mælkeprotein. Disse småstumper aktiverer immunsystemet, hvilket kan vise sig ved fx astma eller nældefeber, og nogle af de korte kæder af aminosyrer, der er byggestenene til protein, kan virke som hormonlignende peptider, der kan være skadelige for nervesystemet og hjernen. Disse peptider kan påvises i urinen (Nordic Laboratories Services, København. Tlf. 3393 2019).

Man kan læse mere om immunsystemet og utæt tarm på www.dsgnet.dk og i Carsten Vagn-Hansens bog ”Maven – din bedste ven. Sundhed fra mund til bund”. Gads forlag.

For at genskabe en sund og god tarmbakterieflora kan jeg anbefale Vita Biosa, der er en samling effektive mikroorganismer, mest mælkesyrebakterier, der dels genopbygger tarmslimhinden, dels forjager skadelige bakterier og svampe, og samtidig danner mange gode antioxidanter. Se på www.biosa-information.dk

De fleste med astma har en øget irritabilitet i luftvejene ved anstrengelse, så man må regne med, at det kan udløse anfald, ligesom børn med denne måde at reagere på bør undersøges for astma. Men tilstanden kan altså meget vel forekomme, uden at der er tale om egentlig astma.

Behandlingen af astma ved anstrengelse er forebyggende med bronkie-afslappende spray eller inhalator, der skal tages mindst fem minutter før anstrengelserne og gentages, hvis anstrengelserne varer ud over to timer.

I en amerikansk artikel om problemet omtales symptomet “omklædningsrum-hoste”, som kan være tegn på sammentrækning af bronkierne ved anstrengelser og som let kan behandles på denne måde. Det er vigtigt at finde disse børn og få dem i behandling, da de ellers kan miste lysten til kraftig legemlig aktivitet, der er vigtig for deres udvikling og trivsel, både legemligt og psykisk.

Den russiske professor i fysiologi Konstantin Buteyko har for mange år siden gjort opmærksom på forklaringen på åndedrættets betydning, blandt andet ved astma og for højt blodtryk og beskrevet en terapi med åndedrætskontrol – Buteykoterapi. Læs mere om denne på www.buteyko.dk og på www.astmacare.dk og www.buteykoclinic.dk Han kalder problemet med overånding for skjult kronisk hyperventilation.

Konstantin Buteyko fandt ud af, at mange astmatikere og andre ‘led’ af tilstanden, og at det havde mange negative konsekvenser. Han fandt også ud af, at tilstanden forholdsvis nemt kunne normaliseres ved hjælp af bevidst åndedrætstræning, og at denne normalisering betød mange positive genopretninger for patienterne. Bl.a. normaliserede han sit eget for høje blodtryk ved hjælp af metoden.

Han kaldte som nævnt tilstanden for “kronisk skjult hyperventilation” – kronisk, fordi åndedrætscenterets ‘set point’ var kronisk ændret til en forkert reaktion på pH (surhedsgraden) og specielt kuldioxid niveauet i blodet, skjult fordi tilstanden ikke var bevidst for hverken personen selv eller for den sags skyld omverdenen, incl. lægerne (som i øvrigt ikke mente at det betød noget), og hyperventilation, fordi mange havde en hvileventilation på 12-15 liter i stedet det normale på ca. 4-6 liter.

Den skjulte kroniske hyperventilation kan direkte betyde bronchiespasmer (astma), kramper i bronkiernes glatte muskulatur p.g.a. for stor kuldioxid (CO2) -udvaskning og for lavt CO2 niveau i bronchierne (CO2 er en ret potent glat muskulatur afslapper) og paradoksalt nok for dårlig oxygenering -iltning – i forskellige væv p.g.a. for ringe afslapning i glat muskulatur i de små pulsårer – arteriolerne – og en forstærket iltbinding til hæmoglobinet (Bohr’s effekt).m.m.

Heldigvis kan den kroniske tilstand med hyperventilation vendes om ved hjælp af bevidst åndedrætstræning, åndedrætscenteret tvinges så at sige af storhjernen til at ændre ‘set point’ til mere normal og rigtig indstilling. Mange med astma kan herved nedsætte eller ophøre med deres astmamedicin.

Og en af de vigtigste dele af åndedrætstræningen er at lukke munden og trække vejret afslappet gennem næsen. En hjælp kan det være at vænne sig til at holde læberne samlet, men tænderne fra hinanden. Det er det første og vel allervigtigste princip i Buteyko terapi. Læs mere om Buteyko terapi på www.buteyko.dk og på www.dsgnet.dk

Det er også vigtigt at så vidt muligt fjerne årsagerne til astma og behandle forebyggende, da der ellers med tiden kan komme lungeudvidelse og dårlig lungefunktion.

En af de hyppigste årsager til astma hos børn er tobaksrygning, og røg vil også altid forværre astma. Forældre og andre bør aldrig ryge indendørs, hvis der er børn. De spænder ben sundhedsmæssigt for deres børn resten af livet.

Er der allergi i en familie, er det vigtigt, at moderen allerede under svangerskabet snakker med en sundhedsplejerske og sin læge om det, så der kan forebygges så tidligt som muligt.

Har man fået astma, vil man normalt tilråde forebyggende brug af astma-spray i form af spray med binyrebarkhormon og anfaldsbehandling med bronkie-afslappende spray.

Det kan være livsreddende, men stadig brug af binyrebarkhormon har vist sig at påvirke brugerne betydeligt, med risiko for påvirkning af kroppens hormonbalance og for afkalkning af knoglerne og væksthæmning samt nedsat modstandskraft mod betændelse.

Stadig brug af bronkieudvidende spray har vist sig at nedsætte virkningen, når der endelig er brug for den. Hvilket kan være livsfarligt.

Det er derfor vigtigt så vidt muligt at undgå de ting, man ikke kan tåle, og at være i stadig kontrol og behandling hos en specialist i astma og lungesygdomme.

Jeg vil anbefale at forsøge sig med naturmidlet Oralmat dråber, der er et ekstrakt af australsk rajgræs. Man drypper det i munden dagligt, og det har vist sig at være i stand til at få immunsystemet ”banket på plads”, så det ikke over- eller fejlreagerer. Oralmat kan købes hos Matas og i helsekostforretninger.

Et andet lignende middel, som man skal skylle munden med dagligt, er SensiStop. Kig på  www.sensistop.dk  Telefon 2511 9090. Det kan have en meget fin virkning ved allergiske lidelser.

Akupunktur kan have en meget fin virkning på immunsystemet og på astma.

Luftkvaliteten har også stor betydning for lungesundheden og forebyggelse af astma og bronkitis. Det er vigtigt at have mange negative ioner i luften, som i skov- og bjergluft. De negative ioner klæber sig blandt andet til støv og røgpartikler i luften, så de falder til gulvet eller jorden.

Der findes ion-generatorer til indendørs brug, som kan klare dette. De negative ioner klæber sig blandt andet til støv og røgpartikler i luften, så de falder til gulvet eller jorden.

Blandt andet det japanske firma Nikken’s Air Power 5 TM, som også filtrerer luften. Kan købes hos Nikken forhandlere.

Comments are closed.