Crohns sygdom

Sygdommen er en af de to store og ret udbredte betændelsessygdomme i tarmene. Baggrunden er autoimmune reaktioner, hvor et afsporet og fejlreagerende immunsystem angriber kroppens egne væv, her tarmslimhinden. Baggrunden kan være en utæt tarm, som kan være forårsaget af en forkert kost og fordøjelse. Sukker, hvidt brød og anden raffineret kost kan fremme væksten af candidasvampe, som så danner mycelium og klistrer sig til tarmvæggen og gør den utæt. Læs mere om candidasvampe på www.radiodoktoren.dk

Mens Crohn’s sygdom angriber alle tarmens lag og kan findes i hele tarmens længde, er det ved blødende tyktarmsbetændelse (ulcerativ colitis) kun tyktarmen og endetarmens slimhinder, der angribes. Hos nogen er det umuligt at skelne mellem de to sygdomme, men almindeligvis menes der at være tale om to forskellige sygdomme.

Der findes ingen særlige prøver, der kan adskille de to sygdomme, men sygehistorien samt røntgenundersøgelser og kikkertundersøgelser kan afsløre karakteristiske fund, der peger i den ene eller den anden retning. Der er mulighed for at tage fejl af de to sygdomme og andre betændelsessygdomme i tarmen, fx med sygdomsfremkaldende bakterier.

Man skal altid overveje, om der kan være tale om tuberkulose i tarmen, endometriose (livmoderslimhinde, der er smuttet ud i bughinden og tarmen), betændelse i udposninger på tyktarmen, bivirkninger af medicin (især gigttabletter af typen ibuprofen (NSAID-stoffer), der alle kan give betændelsesagtige forandringer i tynd- og tyktarm og ligne Crohn’s sygdom, samt fødemiddelallergi.

Ved Crohn’s sygdom er der en vis arvelig tendens. Er der nogen i den nære familie med sygdommen, er risikoen for andre familiemedlemmer for at få sygdommen øget med mellem tre en halv og ti gange. Miljøet, kosten mm. spiller dog helt sikkert en langt større rolle som udløsende faktor.

Brugen af gigttabletter af typen NSAID, fx ibuprofen, magnyl, paracetamol,  kan være med til at udvikle Crohn’s sygdom. En undersøgelse i Jersey viste, at 38 procent af nye tilfælde af betændelsessygdom i tarmen udviklede sig, mens patienten tog NSAID-stoffer.

Virus og bakterier er også undersøgt som en årsag til Crohn’s sygdom. Først og fremmest har man i flere studier påvist en sammenhæng med bakterien Mycobacterium paratuberculosis. Denne bakterie vides at kunne forårsage kronisk tarmbetændelse hos mange dyr og kan måske også være årsagen til sygdom hos mennesker, især Crohn’s sygdom. Et studie har påvist bakterien hos to trediedele af mennesker med Crohn’s sygdom, men kun hos fem procent med colitis ulcerosa. En engelsk forsker har fundet bakterien Mycobacterium paratuberculosis i en ud af fire prøver af pasteuriseret mælk fra forskellige salgssteder, hvilket betyder, at bakterien ikke kan fjernes ved pasteuriseringsprocesssen. Også et andet studie bekræfter, at pasteurisering ikke er nok til fuldstændig at fjerne bakterien, hvilket kan være en del af forklaringen på, at så mange Crohn-ramte reagerer med sygdomsforværring på indtagelse af mælk og andre mælkeprodukter. I en undersøgelse af køer påvistes det, at 25% af køerne var inficerede med bakterien, og andre studier har vist, at over en fjerdedel af køer uden symptomer var inficeret.

Mycobacterium paratuberculosis kan også komme ind i vandforsyningen gennem afføring fra inficeret kvæg. Bakterien kan sammen med andre smitsomme organismer også overleve i gylle. Man mener, at de fleste mennesker kan tåle Mycobacterium, men mennesker med Crohn’s sygdom og deres nære familie kan måske have gavn af at skifte over til UHT-mælk (langtidsholdbar mælk), hvor bakterien ikke har så stor chance for at overleve. Nogen forskere mener dog ikke, at der er en overbevisende sammenhæng mellem mycobacterium paratuberculosis og Crohn’s sygdom, selvom mistanken er stor. Under alle omstændigheder er det bedst for Crohn-ramte at undgå mælk, måske undtaget surmælksprodukter.

Man har også observeret, at stigningen i antallet af mennesker med Crohn’s sygdom følger den stigende brug af antibiotika både til mennesker og til dyr. Det kan være med til at fremme bakterievæksten hos dyr og nedsætte modstandskraften hos nogen mennesker.

Man har også knyttet Crohn’s sygdom sammen med mæslingevirus fra mæslingevirusvaccine, men adskillige undersøgelser mener at have afkræftet dette. Det er dog ikke endeligt afgjort.

Bakterien helicobacter pylori, også kaldet mavesårsbakterien, har måske også noget med udviklingen af Crohns sygdom at gøre. Mantzaris og kolleger har i en undersøgelse behandlet 30 patienter med tidlige stadier af af Crohns sygdom og samtidig infektion med helicobacter pylori med antibakterielle midler i 10 uger. Alle fik klinisk remission, det vil sige, at alle sygdomssymptomer forsvandt, og bakterien Helicobacter pylori forsvandt hos 28 af de 30 inficerede. Forskerne peger dog på, at deres resultat ikke betyder, at Helicobacter pylori bakterierne er årsagen til Crohns sygdom, men det peger på, at udryddelse af Helicobacter bakterierne kan give remission af Crohns sygdom. Læs mere om Helicobacter pylori på www.radiodoktoren.dk

En undersøgelse efter et år viste, at de patienter, der fik antibiotika, ikke havde fået tilbagefald af Crohns sygdom i samme grad som  en kontrolgruppe, der fik behandling med binyrebarkhormon

Symptomer

Mennesker med Crohn’s sygdom har oftest mavesmerter. Da Crohn kan findes i alle dele af tarmen, kan smerterne sidde forskellige steder, og i mange tilfælde kan de ligne symptomerne ved nervøs eller irritabel tyktarm. Smerter optræder oftest efter måltiderne, når tarmindholdet skal passere snævre steder. Vægttab er almindeligt på grund af sammenhængen mellem spisning og smerterne.

Diaré er almindelig og kan have mange årsager, fx sygdommens placering i tarmene, ændringer i bakteriefloraen og påvirkning af tarmslimhinden fra galdesalte.

Børn kan blive væksthæmmede, få forsinket seksuel udvikling eller feber af ukendt årsag.

Der kan være blodmangel, og i nogle tilfælde kan man føle det sted, hvor sygdommen sidder, som en knude, der er øm. Nogen har ømhed og tegn på byldedannelse omkring endetarmen, førende til fisteldannelse (falsk vej til huden).

Der kan komme symptomer fra leddene, typisk fra et enkelt større led (især knæled). Huden kan også blive angrebet med røde, ømme knuder.

Behandlingen af Crohn’s sygdom

Målet med behandlingen er at modvirke symptomerne og så vidt muligt få sygdommen i ro.

Symptombehandlingen kan fx være midler mod diaré og mod koliksmerter.

Hovedmidlerne i den medicinske behandling har hidtil været midler med stoffet 5-aminosalicylsyre (Asacol R, Mesasal R, Pentasa R, Dipentum R) og stoffet sulfasalazin (Salazopyrin R), der indeholder både 5-aminosalicylsyre og stoffet sulfapyridin.

En stor oversigt over virkningen af disse stoffer ved Crohns sygdom har nu vist, at der ikke er beviser for, at de hjælper mod Crohns sygdom, og at der ikke er evidens for, at de har værdi i vedligeholdelsesbehandling. Der er heller ingen evidens for forebyggende effekt mod cancer.  (Nielsen, OH, Muck, LK. Aminosalicylates for the treatment of inflammatory bowel disease. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2007; 4: 160-70).

I sværere tilfælde kan det blive nødvendigt at give binyrebarkhormon eller celleundertrykkende stoffer. Binyrebarkhormon han have en række bivirkninger, herunder knogleafkalkning, maveproblemer og psykiske ændringer samt nedsat immunforsvar.  Visse former for bakteriedræbende stoffer som fx metronidazol kan være nyttige indimellem.

Det cellehæmmende stof methotrexat har vist sig at kunne nedsætte risikoen for tilbagefald af Crohns sygdom (N Engl J Med 2000. 342:1627-37).

I samme nummer er der en undersøgelse, der vedrører behandling med væksthormon ved Crohns sygdom. Væksthormon påvirker vækst og reparation af tarmvæggen positivt og nedsatte klart sygdomsaktiviteten.

De cellehæmmende og immunsystemundertrykkende stoffer, som fx 6-mercaptopurin og azathioprin (Imurel) samt methotrexat (kemoterapi), kan give leverskader og undertrykke knoglemarven.

I nyeste tid anvendes biologisk medicin, fx Humira, Enbrel og Remicade. Jeg er ikke meget for de biologiske lægemidler, som mange ikke tåler, og som nedsætter modstandskraften mod infektioner og ikke virker ret længe. De virker som hæmmere af TNF, og jeg vil foreslå, at man forsøger med naturlige TNF-hæmmere.

De følgende naturlige midler er videnskabeligt vist at kunne hæmme TNF. Boswellia ekstrakt. Aloe vera (fx som drikkegel). Lakridsekstrakt. CLA. D3-vitamin. Curcumin. Colostrum (fx som Muno Colostrum hos Matas). Omega-3 fedtsyrer. Grønt te ekstrakt. Probiotika. Bromelain. Nælde ekstrakt. (og Cannabis, som jeg ikke synes, man skal prøve, før alt andet er forsøgt).    

En kombination af det kraftige antioxidant alfa-liponsyre og lav dosis naltrexon, der er en opioid antagonist, har vist sig at modvirke autoimmune sygdomme. Har en stor fremtid for sig. Lav dosis naltrexon (LDN) skal gives i en dosis på enten 1,5 eller  3mg per tablet, med start på 1,5 mg ved sengetid. Fås kun magistrelt fra fx Glostrup Apotek (lægerecept). Højeste dosis er 4,5 mg ved sengetid.

 Det kan blive nødvendigt at operere, hvis der opstår svære forsnævringer eller bylder. Det kan hjælpe fint at operere, men da det kan være nødvendigt at fjerne større dele af tyndtarmen, kan det medføre dårlig optagelse af føde og visse vitaminer og mineraler, og der opstår let komplikationer efter operationerne. Det er ofte nødvendigt at foretage nye operationer i de kommende år.

TNF alpha er et cytokin, der fremmer betændelsestilstande i tarmen, men der findes også cytokiner, der modvirker betændelsestilstande, nemlig interleukin-10 (IL-10). Et europæisk forskerteam har udviklet en ikke sygdomsfremkaldende bakterie – Lactococcus lactis, som producerer store mængde IL-10, og de har indgivet denne bakterietype i maven på mus, som udvikler tyktarmsbetændelse. Det gav en bedring på 50% af tarmenes betændelses-tilstand, samtidig med nedsættelse af tendensen hos musene til at udvikle adenomer – svulster i tarmene. Man ved dog ikke, om det samme vil kunne opnås hos mennesker. (Steidler et al Treatment of murine colitis by Lactococcus lactis secreting IL-10. Science 2000 Aug 25; 289:1352-5. Og Shanahan F. Therapeutic manipulation of gut flora. Science 2000 Aug 25; 289:1311-2).

Det er en god idé at tage et tilskud af sunde, normale tarmbakterier af mælkesyretype, fx Bio Gaia eller andre probiotika i tabletter eller kapsler.  En anden mulighed er at tage et tilskud af effektive mikroorganismer, som er udviklet af den japanske professor Teruo Higa. Det sælges i Danmark som Vita Biosa. Man kan læse mere om dem på Internettet på adressen: www.biosa-information.dk og www.biosa.dk De effektive mikroorganismer i Vita Biosa producerer bl.a. antioxidanter og styrker det normale immunforsvar samt tætner utætte tarme.

 

På det medicinske område er der også kommet et middel på markedet, som ligeledes påvirker immunsystemet – infliximab (Remicade R) og lignende lægemidler, neutraliserer stoffet TNF alpha og dermed nedsætter betændelsestilstanden i tarmen ved Crohns sygdom. Stoffet nedsætter også antallet af fistler, falske veje fra tarmen til huden. Det har vist sig at kunne få fistler til at lukke sig.

En oversigt (Cochrane-review) har vist, at hvis der er virkning af disse stoffer i opheling af fistler ved Crohns sygdom ved start af behandlingen, er de effektive til at modvirke tilbagefald af fisteldannelsen. (Ugeskrift for Læger, 8-12-2008, 168/50.4130-34).

Desværre hjælper disse stoffer kun, mens de gives, og kvinder, der vil være gravide, må ikke bruge det. Der er en række bivirkninger, som fx nedsat modstandskraft mod betændelse, hovedpine, gener fra maven og for højt blodtryk, hududslæt, nældefeber og dannelse af antistoffer mod egne væv.

Et naturligt alternativ er bl.a. Noni juice, der også hæmmer TNF-alpha.

De følgende er videnskabeligt vist at kunne hæmme TNF. Boswellia ekstrakt. Aloe vera (fx som drikkegel). Lakridsekstrakt. CLA. D3-vitamin. Curcumin. Colostrum (fx som Muno Colostrum hos Matas). Omega-3 fedtsyrer. Grønt te ekstrakt. Probiotika. Bromelain. Nælde ekstrakt. (og Cannabisolie, som jeg ikke synes, man skal prøve, før alt andet er forsøgt, men kan have en positiv virkning af immunsystemets funktion).

Der arbejdes også med stoffer, der kan nedsætte mængden af de betændelsesfremmende cytokiner (NF-kB antisense-oligonukleotider).

Knoglebrud

Kvinder med Crohns sygdom har en dobbelt så høj risiko for knoglebrud. Det viser undersøgelser fra Osteoporoseklinikken ved Århus Amtssygehus. Undersøgelsen viser også, at det ikke er behandlingen med binyrebarkhormon, der forklarer denne overrisiko. Der er tale om knoglebrud, der forekommer ved små eller ingen traumer (skader). En mulig forklaring er, at immunsystemet angriber knoglerne.

En norsk undersøgelse på Aker Universitetssygehus viser, at Crohn-ramte oftere mangler  D3-vitamin og har en stærkt øget forekomst af knogleskørhed, især hvis de er i behandling med binyrebarkhormon. De bør derfor altid få tilskud af kalk, 1.500 mg dgl. og 100 mikrogram D3-vitamin (4.000 enheder). Man må aldrig tage kalk (calcium) uden samtidig at tage magnesium, D3-vitamin og K2-vitamin, da kalken ellers kan ende de forkert steder og give forkalkninger af blandt andet pulsårerne og hjertet. Et godt produkt er fx OsteoRemin Forte, der indeholder let optageligt calcium og magnesium, 100 mikrogram K2-vitamin og 30 mikrogram D3-vitamin per dagsdosis 2 tabl. 2 gange dagligt.

Andre undersøgelser har vist, at tilskud af magnesium modvirker tab af kalk fra knoglerne, da magnesium er nødvendigt for indbygningen af kalk i knoglerne og er med til at hæmme afgiften af kalk fra knoglerne. Der anbefales det at tage magnesium 500 eller 600 mg dgl. Eller at tage det som en del af fx OsteoRemin Forte. Sammen med magnesium skal man tage 50 eller 100 mg B6-vitamin, der er nødvendigt for magnesiums virkning i kroppen.

K2-vitamin er også nødvendigt for optagelsen og udnyttelsen af kalk i kroppen. K-vitamin findes i grønne grønsager og dannes af en sund tarmbakterieflora. K2-vitamin forhindrer, at kalken i kosten aflejres i de bløde væv (åreforkalkning, brusk) i stedet for i knoglerne. Det er også et antioxidant.

Kosten ved Crohn’s sygdom

Der er i Danmark ikke megen forståelse for kostens betydning ved Crohn’s sygdom, men i resten af verden har man længe arbejdet for at finde frem til den rigtige ernæring ved denne sygdom. Der er konstateret en række ernæringsmæssige forstyrrelser ved Crohn’s sygdom.

Det er vigtigt at udelukke overfølsomhed for visse fødemidler. Mælkeprodukter og gærholdige produkter (brød, bagt med gær, ost, vin, øl, eddike) er de hyppigste årsager til allergi eller intolerans. De glutenholdige kornsorter som hvede, rug og byg er ofte syndere, så man må udelukke glutenallergi (blodprøver, evt. tyndtarmsbiopsi).

I stedet kan det anbefales at bruge quinoa korn, der ikke indeholder gluten og er rigt på aminosyrer, protein, kostfibre, fosfor og magnesium. Quinoa kan bruges til bagning eller fx i stedet for ris som tilbehør eller i salater. Quinoa kan også bruges i stedet for kød, evt. sammen med sojaprotein (fx tofu) eller bønner. Quinoa korn skal lægges i blød før brugen, da de fra naturen er overtrukket med et saponin, der er bittert. Iblødsætningen fjerner saponinet.  I øvrigt er de quinoa korn, man kan købe, oftest behandlet, så saponinet allerede er fjernet. Man kan købe quinoa korn i helsekostforretninger eller fra Aurion i Hjørring.

Et andet godt frø er Chia frø fra Sydamerika. Det er også meget næringsrigt og godt at bruge i brød.

Det er en god idé med en dagbog, hvor man skriver ned, hvad man har spist og drukket i forbindelse med forværringer eller forbedringer af sygdommen. På den måde kan man efterhånden finde frem til, hvad man ikke kan tåle og så forsøge at undgå det. En hjælp kan være at spise efter sin blodtype. Bogen er skrevet af Dr. Peter D’Adamo.

En undersøgelse, der blev publiceret i The Lancet den 6 november 1993 (The Lancet. Vol 342. November 6, 1993, p 1131,  Treatment of active Crohn’s disease by exclusion diet: East Anglian Multicentre Controlled Trial) viste, at en kostændring til en sund kost var lige så effektiv i behandlingen af Crohns sygdom som behandling med binyrebarkhormon. Det er derfor en god idé at konsultere en ernæringsterapeut. Man kan finde epå www.detforening.dk

Nogen læger mener, at der ofte ved Crohn’s sygdom er overvækst af candidasvampe i tarmene, der kan afsløres med fx mikroskopisk undersøgelse af afføringen og måling af antistoffer i blodet. Evt. via Nordic Laboratories i København.

Der er en bog ved navn: “Bryd den onde cyklus” af Elaine Gottschall (Thaning og Appel’s forlag). Den handler om diæt ved bla. Crohn’s sygdom og indeholder en masse forslag til, hvad man kan og bør spise ved sygdommen. Den er rakket ned i en anmeldelse i Colitis-Crohn Bladet, men har hjulpet mange mennesker. En amerikansk læge har i sit forord til bogen ment, at den burde være blandt de uundværlige hjælpemidler hos enhver læge med speciale i mave-tarmsygdomme. I et dansk forord skriver overlæge dr.med. Henrik Hey fra Vejle Sygehus, at bogen indeholder en lang række praktiske, gode råd vedrørende opskrifter, som overvejende bygger på forfatterens erfaring mere end på de videnskabelige beviser. Overlægen peger på, at for at man kan have maksimal nytte af bogen er det nødvendigt med en sikker diagnose, ligesom det vil være nødvendigt med kontrol hos en mave/tarmspecialist med erfaring i rigtig ernæring.

12-11-99 er efterfølgeren udkommet: “Fortsæt den gode cyklus” af Oscar Umahro Cadogan.

Når man har fundet frem til en diæt vil jeg også mene, at det er vigtigt at snakke med en klinisk diætist eller ernæringsterapeut for at sikre  sig, at kosten er tilstrækkelig på alle områder.

Journalist Mik Aidt, der er redaktionsleder på P3, har et websted, som bruges af tusindvis af Colitis-Crohn ramte, der vil vide mere om kosten og følge Elaine Gottschall’s idéer. Adressen er:   www.scdiet.org På dette website findes også henvisning til en meget aktiv mailingliste.

Kosttilskud

Fiskeolie i kapsler har ved en undersøgelse vist sig at kunne nedsætte hyppigheden af tilbagefald af Crohn’s sygdom. Der blev givet 2,7 gram omega 3 fedtsyrer dagligt. Man kan også vælge at spise mere fed fisk, men højst to gange om ugen af hensyn til indhold af bl.a. kviksølv og dioxin mm. Sild kan man dog godt spise dagligt.

D3-vitamin er ikke kun et vitamin, men også et hormon og har stor betydning for immunsystemets normale funktion. Det modvirker også muskelsmerter og har en række andre vigtige funktioner i kroppen. I Danmark, der ligger højt mod nord, kan vi kun danne nok    D3-vitamin i /april), maj, juni og juli, hvor solen står højt, og kun hvis vi får sol på huden. Derfor er det bedst resten af året at tage et dagligt tilskud af D3-vitamin på mindst 60-70 mikrogram, gerne 100 mikrogram (4.000 enheder).

Det anbefales at tage ekstra af B-vitaminet folinsyre, der kan blive ødelagt af den medicinske behandling, eller der kan være problemer med optagelsen i kroppen pga sygdommen.

Ekstra E-vitamin kan også hjælpe til lindring af symptomerne.

Da en sund slimhinde i tarmen er vigtig for optagelsen af en række vigtige stoffer, er det vigtigt at sikre sig, at man får nok af dem, især hele rækken af B-vitaminer, C-vitaminer, A-vitaminer (beta-karoten) og D-vitamin. Også zink og kalkindholdet i kroppen kan være for lille. Kalk (calcium), D3-vitamin, K2-vitamin og magnesium er som nævnt vigtige tilskud af hensyn til knoglerne. Evt også jern, men for meget jern kan være yderst skadeligt, så det er vigtigt at have påvist egentlig jernmangel ved hjælp af blodprøver (serum-ferritin).

Svovl er et vigtigt mineral, der hidtil har været overset. Stoffet MSM – methylsulfonyl methane – er ugiftigt  præparat, der virker både mod allergi, betændelsesagtige forandringer og gør tarmslimhinden mere normal. Det kan købes som pulver eller fx fra England via         www.gaya-nutrition.com

Sukkerstoffet glukosamin, der er kendt for sin virkning mod slidgigt, har stor betydning for slimhinderne i kroppen, der blandt andet beskyttes mod gennemtrængning af bakterier og gifte af et lag glykoproteiner ved navn glukosaminoglykaner. Trænger disse fremmede og skadelige ting ned i slimhinderne, kommer der betændelse, væske og protein siver ud og ødelægger bindevævet og blodkarrene. Kronisk betændelse giver ardannelse og reaktioner fra kroppens immunsystem samt autoimmunitet. Kan kalder ofte denne defekt i slimhinderne for ”leaky gut syndrome”, tarmene bliver utætte.

Glukosaminsulfat hjælper med genopbygning af slimhinde-barrieren, evt. sammen med en lavdosis af det blodfortyndende stof heparin. Der mangler dog stadig videnskabelige undersøgelser på mennesker, der kan bekræfte dette, men da glukosaminsulfat er totalt uskadeligt, vil det være oplagt at forsøge at give det. Fx i en dosis af 500 mg tre gange dagligt, sammen med C-vitamin 500 mg tre gange dagligt (fx Ester C). (Ref. fra ”Sugars that heal” af Emil I. Mondoa, M.D., og Mindy Kitei. Ballantine Publishing Group, New York 2001).

Glukosamin er et af otte essentielle sukkerstoffer, der er af stor betydning for cellernes kommunikation og i høj grad for immunsystemets funktion. Disse otte sukkerstoffer kan man købe som Ambrotose Complex, der sælges gennem private forhandlere. Man kan også købe de essentielle sukkerstoffer som Glyco-Nutrient Complex eller  ”De otte sukkerstoffer” i helsekostbutikker, eller som Elphanta glyconutrients” hos Drogisten, tlf. 3833 9633.

Det indiske Boswellia serrata har vist sig at have en positiv indflydelse på sygdomme med afsporet immunsystem, fx bindevævssygdomme som Crohn og colitis ulcerosa. Det kan i Danmark bl.a. købes som Shallaki Boswellia hos Human Balance, tlf. 7025 5566. Eller som Reumazall,  der også indeholder ingefær, guggul og curcumin.

Man kan også forsøge sig med det ayurvediske kosttilskud Trifalla, der har en gunstig virkning på mave-tarmfunktionen og fordøjelsen samt alle betændelsesagtige forandringer i mave-tarmkanalen. Trifalla indeholder Terminalia chebula, Phyllanthus emblica og Terminalia belerica. Kan købes i Matas og helsekostforretninger eller fra Human Balance, tlf. 7025 5566.

Curcumin, det gule farvestof i gurkemeje og karry, modvirker betændelsestilstande i led og muskler, og en ny undersøgelse tyder på, at curcumin også kan være gavnlig mod tarmbetændelse, både Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa.

Curcumin kan blandt andet købes som Curcumin Forte med piperine (der giver bedre optagelse), Gurkedol (sammen med ingefær), Fortodol, Curcur, Curcuma kapsler og som Turmeric (Solaray).

Hvis det kniber med at optage vitaminer, mineraler og andre livsvigtige næringsstoffer, kan det anbefales at bruge det flydende vitamin-mineralprodukt LivsEnergi Maxi, der indeholder næsten samtlige livsvigtige næringsstoffer, incl. aminosyrer. Kan købes hos Golden Health. Tlf. 4052 4015. Da der ikke er de livsvigtige fede syrer i LivsEnergi Maxi, må man supplere med  fx Essential Needs, Livets Olie, Nutridan Strong citron eller UDO’s Choice. Et andet godt flydende produkt er MiviTotal.

Rygning er usundt for alle, og også for Crohn-ramte. Den mest effektive måde til at forhindre tilbagefald af Crohns sygdom er at holde op med at ryge.

I Colitis-Crohnbladet fra februar 1998 er der et læserbrev, hvor en Crohn-ramt har haft fin virkning af tilskud af hajleverolie.

Mange behandlere har erfaring med, at man kan hæmme eller helbrede Crohns sygdom med hajbrusk. Dosis skal så være 2 gram pr. kilo legemsvægt, delt i tre doser, der skal tages mindst femten minutter før maden, indtil tilstanden forbedres, hvilket den normalt gør indenfor en måned. Læs evt. mere om hajbrusk i Erik Kirchheiners bog ”Hajbrusk – den nye vej til behandling af cancer og andre kroniske lidelser”. Forlaget Sund & Rask. Tlf. 7021 5656.

Aloe vera – marven fra “brandplante”, indtaget i form af Aloe vera drikkegel, har også vist sig at kunne hjælpe på en række tilfælde af Crohn’s sygdom.

Der er adskillige, der melder tilbage, at Noni-juice har haft en meget fin virkning på deres tarmlidelser. Noni juice indeholder en del af de essentielle sukkerstoffer.

Immunsystemet

Da Crohn’s sygdom er en autoimmun sygdom, hvor der er er en fejlreaktion og overreaktion i immunsystemet at gøre, er det efter min mening værd at prøve det homøopatiske middel “SensiStop”, som kan købes i helsekostforretninger. Det anvendes til mundskylning, hvorved immunsystemet bliver påvirket positivt, og allergisymptomer  forsvinder. Kig på www.sensistop.dk Telefon 2511 9090.

Der er i Australien udviklet et helt tilsvarende præparat – Oralmat dråber – som har de samme virkninger, så der er ikke tale om svindel, men om en normalisering af immunsystemet. Det fås hos Matas og i helsekostforretninger.

Klassisk kinesisk akupunktur har hjulpet en del med Crohn’s sygdom, formentlig også, fordi rigtige akupunkturlæger ikke kun stikker nåle i folk, men udfører en helhedsbehandling, hvori der også indgår en grundig kostvejledning.

Det indiske Boswellia serrata har vist sig at have en positiv indflydelse på sygdomme med afsporet immunsystem, fx bindevævssygdomme som Crohn og colitis ulcerosa. Det kan i Danmark bl.a. købes som Shallaki Boswellia hos Human Balance, tlf. 7025 5566. Eller som Reumazall,  der også indeholder ingefær, guggul og curcumin.

Læs mere om autoimmune sygdomme og om inflammation på www.radiodoktoren.dk

Fremtidsudsigter

Ved en god behandling er udsigten til et rimeligt stabilt og produktivt liv god. Hos de fleste med Crohn’s sygdom er der imidlertid en tendens til, at sygdommen har et svingende forløb med tilbagefald af symptomer. Med tiden virker medicinen ikke helt så godt, og over to trediedele vil udvikle komplikationer, som kræver operation, på et eller andet tidspunkt i forløbet. Mellem 5 og 10 procent af de ramte risikerer at dø af bughindebetændelse og bakterier i blodet (“blodforgiftning”).

Man kan håbe på, at den nye viden om kost og muligheden af at kunne påvirke immunsystemet positivt ved fx brug af Sensistop eller Oralmat vil kunne medvirke til at fjerne eller stabilisere sygdommen, så den ikke længere påvirker sundhedstilstanden.

Ro i sindet

Ved at vide, at man selv har muligheder for at gøre noget mod sin Crohns sygdom, og ved at vide, hvad der er baggrunden for sygdommen, kan man ved sit sinds kraft gøre meget for at forbedre sin situation og få det bedre. Sindet har forbindelse til immunsystemet, det jo netop er afsporet ved Crohns sygdom.

Alle sygdomme, ikke kun Crohns, bliver påvirket af vores psyke. Angst, stress, uro og spændinger påvirker sygdommen negativt. Det er derfor en god ide at lære sig en krop-sind teknik, som fx meditation, yoga, autogen træning, Qi gong, Tai chi. Åndedrætsøvelser påvirker også sindet positivt. Dybe, rolige åndedræt får både krop og sind til at slappe af, og der kommer balance. Prøv at trække vejret dybt tre gange og smile samtidig, når stress og uro er ved at få overtaget. Det virker utrolig afspændende.

Hypnoseterapi (hypnoterapi) kan påvirke immunsystemet positivt. En oversigt over hypnoterapi som en mulighed ved Crohns sygdom kan ses i Integrative Medicine (Int Med Vol 2, Nos, pp 127-131, 1999).  Dette støtter også opfattelsen af, at sindet har en stor betydning for sygdomsaktiviteten.

Colitis-Crohn Foreningen bør man være medlem af, hvis man selv har sygdommen. Man kan lære meget af andre, der har de samme problemer som en selv, og måske har lært at leve godt med dem.

Foreningens adresse er: Birkegade 11, 2200   København N. Telefon 3535 4882    Tirsdag og torsdag 11.00 til 13.00     Fax: 3535 4782

E-mail    Internet: KIT-Rådgivningen: Tlf. 7020 4882  Mand-torsd. 16-20 samt i sekretariatets åbningstid.

Foreningen har et lægeligt råd og udgiver Colitis-Crohn Bladet samt en række andre publikationer.

 

 

Comments are closed.