Orthomolekylær medicin

I modsætning til den almindelige medicin og kirurgi har en lille gruppe læger og tandlæger m.fl. besluttet sig for at udøve ortomolekylær medicin. Orthomolekylær medicin kan også kaldes anses for økologisk medicin. Ortho betyder ”det rette”, altså de rette molekylers medicin. Udtrykket blev opfundet af Nobelpristageren Linus Pauling. Man anvender derfor først og fremmest naturligt forekommende stoffer til forebyggelse og behandling af sygdom med det formål at styrke mennesker og dyr, så de har alt nødvendigt til rådighed for at kunne styrke sundheden og helbrede sig selv. Det kan være en tilførsel af gavnlige stoffer som f.eks. vitaminer, mineraler, aminosyrer, bio-flavonoider, essentielle fedtsyrer og hormoner. Eller det kan være en fjernelse af skadelige stoffer, som man gør ved hjælp af f.eks. EDTA.
Det tilstræbes at skabe et økologisk miljø inde i cellerne, som kan sikre bedst mulig funktion af raske og syge celler til sikring af energidannelse og sygdomsbekæmpelse.
Det er karakteristisk for det orthomolekylære behandlingsprincip, at det strengt overholder det første bud i den Hippokratiske lægeed: ”Primum non nocere” (først og fremmest – gør ikke skade).
Medlemmerne af Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin opfordres til at tilbyde dokumenteret behandling, men også at være åbne for nyskabende eller avancerede behandlingsmuligheder. Medlemmerne opfordres til at gøre alt, hvad de kan, for at give patienterne dokumenteret information, som kan bruges som beslutningsgrundlag. Tandlægerne er opmærksomme på tændernes store betydning for den generelle sundhed og har særlig fokus på de sundhedsmæssige påvirkninger fra metaller og andere materialer, de bruges i tandbehandlingen. Ikke mindst på kviksølvs giftighed og skadelige virkninger.
For at bevare sundheden og opretholde vores fulde funktion har vi brug for den rigtige mængde af de rette molekyler, både til at reparere og nydanne celler og systemer, og for at danne den nødvendige energi til at opretholde organismen og dens funktion.
Det er min erfaring som læge gennem snart 45 år, at problemer med kosten, fordøjelsen og tarmfunktionen er grundlæggende årsager til mindst to trediedele af alle sygdomme og funktionsforstyrrelser. Maven er vores bedste ven og sin egen hjerne med selvstændig funktion, næsten uafhængig af vores hjerne oppe i hovedet, bortset fra at den med hjælp fra mavehjernen også skal forsynes med de rette molekyler.
Fordøjelsen starter i munden med tilblanding af enzymer, tygning og findeling af maden, hvor tænderne har en vigtig funktion. Dernæst har vi brug for rigelig mavesyre for sammen med pepsin at nedbryde proteiner og forberede mineraler og vitaminer til senere optagelse gennem tarmslimhinden. I tyndtarmen har vi brug for enzymer til den videre nedbrydning, og bugspyt, galde samt enzymer fra (rå-)kosten medvirker til dette. Det gør probiotika i høj grad også, især mælkesyrebakterier af forskellige slags. Råkost og surmælk er gode hjælpere, ikke mindst i tyktarmen, hvor fermentering skal afslutte udnyttelsen af kosten, og udtømmelsen skal være regelmæssig, så vi ikke forgiftes af gasser fra gammel afføring.
Vi mennesker er meget forskellige og har forskellige behov. Både genetiske og funktionsmæssige. Hårdt arbejde kræver flere molekyler, også hjernearbejde, og det gør sygdom og udefra kommende kemiske og fysiske påvirkninger også. Mange af de lægemidler, vi bliver behandlet med i dag, medfører tab af næringsstoffer, som skal erstattes med den rigtige kost og de rigtige kosttilskud i de rigtige mængder. De fleste mangler for eksempel D3-vitamin det meste af året, og nogen har brug for mindst dobbelt så meget som andre. Mangel på magnesium er også meget udbredt på grund af dårlig og moderne kost. Skizofrene har brug for ekstra B-vitaminer og for mere gammalinolensyre. Mange vitaminer og mineraler kan modvirke depressioner.
Vi skal desuden have kapacitet til udrensning af skadelige kemiske stoffer gennem leveren, nyrerne og huden. Det kræver også de rette molekyler, som naturen er rig på, blandt andet urter, alger som Chlorella og ikke mindst rigeligt af vandmolekyler. Har det gode vand ikke været kogt, er vandmolekylerne forsynet med ekstra elektroner fra solen, som de kan aflevere til cellernes kraftværker – mitokondrierne. Vand er vores vigtigste antioxidant og modvirker iltskader (oxidation, forharskning) på mitokondrier og fedtet i kroppen. Bade og sved udrenser rigtig godt. Det næstvigtigste antioxidant er C-vitamin, og da vi ikke selv kan danne det, må vi have det gennem kosten eller tage tilskud af det. Oxidation skader og fremmer ældning, som i vid grad kan modvirkes ved at indtage naturlige antioxidanter og en kost, der blandt andet fremmer dannelsen af signalstoffet serotonin og dermed melatonin, som er vigtigt for søvnkvaliteten og genopretning af kroppens celler og funktioner om natten.
For at få nok af alle de forskellige rette molekyler har vi brug for en varieret og naturlig kost. Vores menneskelige organisme har gennem hundred tusinder af år vænnet sig til det, vi i dag kalder stenalderkosten, der er baseret på bær, anden frugt, frø, vildtkød, fisk og skaldyr med de livsvigtige omega-3 fedtsyrer. Vores gener er indrettet på denne kost og er ikke ændret væsentligt i løbet af de seneste 10.000 år, hvor landbrug og kornproduktion har ændret den daglige kost væsentligt. Balancen mellem omega-3 og omega-6 fedtsyrerne, der bør være 1:1 eller højst 1:4, er i dag med tidens kost ændret til 1:15-20.
Det var først, da man opfandt margarinen med dens transfedtsyrer, det hvide sukker og cigaretterne med deres oxidative og inflammatoriske virkninger, at dødeligheden af kræft og blodpropper begyndte at stige. Dette skete før første Verdenskrig, hvor lægerne meget sjældent så kræft og blodpropper. Sammen med den kemiske og farmaceutiske udvikling af hundred tusinder af kunstige molekyler hører disse og andre sygdomme nu til langt de største dødsårsager. Alene bivirkninger af lægemidler er nu den fjerde eller femte største dødsårsag.
Årsagen til den faldende dødelighed af smitsomme sygdomme og den dermed forlængede gennemsnitslevetid skyldes hverken vaccinationer eller antibiotika, men at børnene fik en bedre kost og de sociale forhold er blevet bedret væsentligt. Desuden er vitaminer, mineraler og deres betydning for sundheden blevet opdaget og belyst, men denne viden bliver undertrykt af medicinalindustrien og overset af mange læger. Heldigvis har almindelige mennesker for længst opdaget betydningen af kosttilskud, som mere end tre fjerdedele af befolkningen tager. Der mangler nu bare, at de også begynder at spise sundt. Mange er dog begyndt at spise økologisk eller biodynamisk for at få fordelen ved, at de så får meget mere af de livsvigtige næringsstoffer og samtidig undgår en række giftige kemiske stoffer. Men danskerne bruger kun 9 procent af deres penge til mad, i modsætning til italienernes 30 procent. Kvalitet koster. Som Piet Hein har skrevet: ”Spis prisnedsatte fødevarer, drik billig hjemmegæret vin . Du vil få brug for det, du sparer, til medicin!”.  Der mangler også, at mennesker med dårlig økonomi kan få råd til at købe sunde fødevarer med nedsat moms.
Virkeligheden er i dag, at børn fødes med mange forkerte molekyler i form af et utal af kemiske stoffer, fx fra sprøjtemidler, skadelige tilsætningsstoffer og forurening, som de blandt andet har fået via moderens kost, der har stor betydning for barnets trivsel, fødsel og senere udvikling af en række sygdomme. Mangel på fx folinsyre, D3-vitamin, magnesium og omega-3 fedtsyrer under svangerskabet spænder ben for barnet. Under opvæksten mangler mange børn vigtige næringsstoffer, blandt andet jern, og mange får en ensidig og usund kost med for meget sukker og raffineret stivelse, for meget usundt fedt og for lidt af det sunde. Det gør dem hyperaktive, så de risikerer at blive medicineret mod ADHD. Unge drikker for meget, og op mod 40 ud af 100 får hverken frugt eller grønt hver dag. De får for lidt calcium og syrer deres knogler væk med cola og sodavand, så de kan se frem til tidlig knogleskørhed.
Både børn og voksne bliver fyldt med kemiske stoffer med deraf følgende risiko for kræft og andre sygdomme. Både arbejdspladser og hjem er fyldt med kemi. Flere og flere bliver forgiftet med tungmetaller, som for eksempel kviksølv og kobber. Maden bliver slået ihjel med stegning og kogning, så smag, vitaminer og enzymer bliver fjernet. Mavesyremedicin ødelægger fordøjelsen og optagelsen af blandt andet mineraler og B12-vitamin. Tarmene bliver på grund af sukker og hvidt mel fyldt med candidasvampe samt dårlige tarmbakterier, der gør tarmen utæt, så småstumper af ikke nedbrudt føde kan optages i blodet, hvorved immunsystemet over- og fejlreagerer med allergi og autoimmune reaktioner til følge. Forekomsten af autoimmune sygdomme er steget kraftigt gennem mange år, og flere og flere får kræft.
De fleste af alle disse problemer for sundheden vil kunne forebygges og behandles med de rette molekyler – med orthomolekylær medicin, hvor kosten og kosttilskud samt udrensning af skadelige kemiske stoffer og tungmetaller spiller en meget stor rolle.

Kemien i vores liv

Allerede ved fødslen findes der flere hundrede giftige kemiske stoffer i navlesnorsblodet. Deraf er omkring 180 kræftfremkaldende hos mennesker og dyr, 217 er giftige for hjernen og nervesystemet og 208 fremkalder medfødte misdannelser eller unormal udvikling hos dyr. Disse stoffer kommer fra moderen, som har fået dem gennem kosten, vandflasker, drikkevarer, miljøet, tøj, pletfjernere, insektmidler og sprøjtegifte, flammehæmmere, teflon, fra kosmetik og meget andet.
Man ved alt for lidt om alle disse stoffers skadelige virkninger, også fordi de forstærker hinandens virkning, men man er enige om, at de især er farlige, når man som foster bliver udsat for dem. Mange af stofferne virker også hormonforstyrrende med udvikling af misdannede kønsorganer og senere i livet nedsat frugtbarhed.
Mange kunstige kemiske stoffer påvirker vores arveanlæg – generne, så de bliver skadet og enten holder op med at fungere eller bliver sygdomsfremkaldende. Der er ikke nogen som helst tvivl om, at den stadigt stigende kræfthyppighed skyldes kemien i vores liv, og det samme gælder for den kraftige stigning i allergier, autoimmune sygdomme og mange andre lidelser.
Det er meget svært at undgå påvirkningerne fra alle disse kemiske stoffer, da den kemiske industri er meget magtfuld, og hver gang stoffer forbydes, kommer der flere nye til, som ikke er undersøgt for skadevirkninger. Man kan dog gøre meget for at undgå en del af dem. Blandt andet ved så vidt muligt at undgå kunstige kemiske stoffer i alt det, man køber og bruger.

Miljøforurening medfører langt flere dødsfald end fx tobaksrygning (The Lancet 2017), og sundhedsskader på grund af forureningen koster samfundet mindst ti procent af bruttonationalproduktet, altså t kæmpestort beløb. Den sundhedsfaglige overvågning af farlige miljøforhold er svækket og spredt på forskellige styrelser. Der er brug for en politisk indsats.

Comments are closed.