Kontakt Carsten

Det er muligt at kontakte og få konsulent vejledning fra Carsten Vagn-Hansen ved at skrive til hans adresse: Knabberupvej 40, 7100 Vejle, eller ved at e-maile til  cavaha@radiodoktoren.dk    Ingen telefonkonsultation eller egentlig konsultation. På grund af alder og sygdom er der ikke nogen garanti for svar.

Efter oplysning om symptomer, sygehistorie og resultater af undersøgelser og blodprøver mm. kan der blive tale om forslag til videre undersøgelser og behandling (som Carsten Vagn-Hansen ikke påtager sig, men skal ske via egen læge).

Carsten Vagn-Hansen foretager ikke behandling, men der skal gøres opmærksom på, at efter 1 juli 2018 kan der klages til Patienterstatningen. Al sundhedsfaglig behandling er herefter omfattet af Patienterstatningsordningen, og der er derefter mulighed for at søge om erstatning.

Det skal understreges, at konsulentbistand og vejledning ikke skal erstatte egen læges, men være et supplement og hjælp til at komme frem til den rigtige diagnose og behandling samt oplysninger om lægevidenskabelige samt naturlige og alternative former for behandling og forebyggelse.

Jeg opbevarer ikke personlige oplysninger som fx CPR-numre, e-mail eller adresser.

Carsten Vagn-Hansen

Speciallæge i almen medicin. Sundhedskonsulent               

 På grund af alder (81), sygdom  og færre kræfter ser jeg mig nødsaget til ikke at svare på nye henvendelser om for lavt stofskifte mm. og tager ikke patienter i behandling.

 Du har ved for lavt stofskifte følgende muligheder:

  1. Henvendelse med henblik på at få egen læge til at være åben for behandling med naturligt stofskiftehormon. Her kan “Stop Stofskiftevanviddet” af Janie Bowthorpe med mit forord være en god hjælp for lægen til at forstå det hele.

Mange læger tror på endokrinologerne, at T3 er farligt, men det passer ikke. For lidt frit T3 går ud over hjertet og knoglerne mm., og det gør for meget frit T3 for længe også. Det er en kendt sag. T3 har en meget positiv virkning på cellernes “kraftværker” – mitokondrierne og på alle cellers funktion og blandt andet hjertets kraft og pumpeevne. (Se på Z Kardiol. 1996;85 Suppl 6:219-31. Cardiovascular Effects of thyroid hormones. Mohr-Kahaly S and Kahaly G and Meyer J. og vedhæftede).

Er lægen interesseret kan man også give ham eller hende en kopi af mine artikler Stofskifte for lavt og Hashimotos sygdom. Kan hendes på www.radiodoktoren.dk

Da mange læger er usikre på fremgangsmåden ved at sende recepter til et apotek i et andet EU-land, kan lægen gøre følgende:

Sende en recept på Thyroid (der findes flere slags, for eksempel Thyroid Erfa á 60 mg, der er fra Canada og kan optages gennem mundslimhinden) til et apotek i et andet EU-land. Fx til Internationale Apotheke am Hauptbahnhof i Hamburg. Det er lovligt, og apoteket sender tabletterne med posten.

Recepten skal indeholde navn, adresse, telefonnummer, E-mail adresse, CPR-nummer, de fire x fire numre på et internationalt kreditkort (VISA eller Mastercard), ikke de tre numre på bagsiden, men udløbsmåned og udløbsår.

Lægen faxer recepten til 0049 40 2802 518  Senere skal selve recepten sendes til:

Apotheke am Hauptbahnhof, Steindamm 2, D-20099 Hamburg. Deutschland.

E-mail: daniela.dunkel@pharmacy-international.de

Er man medlem af ”danmark” giver Apotheke am Hauptbahnhof melding til ”danmark” inden for en måned.

Det er en fejl at tro, at Armour og Thyroid m.fl. er svingende af virkning og kvalitet. De er fremstillet efter strenge retningslinier i den amerikanske farmakopé.

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt besked om, at behandlingen af for lavt stofskifte i Danmark vil blive nærmere undersøgt, og det er understreget, at endokrinologer og andre ikke må afvises, når patienter bliver behandlet med thyroid.

Ved spørgsmål kan lægen henvende sig til mig – Carsten Vagn-Hansen. E-mail: cavaha@dk4doktoren.dk

Man kan ved problemer med stofskiftet henvende sig til en privat praktiserende ortomolekylær læge. Fx. lægerne Helene og Søren Flytlie, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C. Tlf. 5382 7083. E-mail: admin@flytlie.com   De må dog p.t. ikke behandle patienter med for lavt stofskifte på grund af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Eller Dr. Anna Iben Hollensberg, Vestergade 38, 8600 Silkeborg, telefon 6063 3338. Også ortomolekylær læge. Tager p.t. ikke imod nye stofskiftepatienter.

Eller til den ortomolekylære læge Aage Winther Nielsen, Medical, Hovedgaden 41, 2970 Hørsholm. Tlf. 7025 1205. E-mail: info@laserklinikken.dk

Eller til Institut for Ortomolekylær Medicin, Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs.Lyngby. Tlf. 4588 0900. E-mail: iomsekr@gmail.com

Drejer det sig ikke om problemer med stofskiftet, og vil egen læge ikke gå nærmere ind i problematikken, kan jeg henvise til ovenstående eller andre private ortomolekylære læger. Læs mere om ortomolekylær medicin på www.radiodoktoren.dk

Er man blevet opmærksom på unøjagtigheder, fejl eller uforståelige afsnit i mine artikler, er man velkommen til at skrive eller maile til mig, så det kan blive rettet. Mailadressen er cavaha@radiodoktoren.dk

Man er også velkommen til at komme med forslag til supplering af artiklerne samt nye artikler.

Carsten Vagn-Hansen holder ikke længere foredrag.

Comments are closed.