Sundhedsnyt

B12-vitamin og kronisk hoste

Mangel på B12-vitamin har i en italiensk undersøgelse vist sig at kunne være en årsag til kronisk hoste, hvor man ikke har kunnet finde anden årsag. Det er tilfældet i 15 procent af vedvarende hoste.

Mangel på B12-vitamin kan medføre skader på følenerver (sensorisk neuropati) på grund af betændelsesagtige forandringer (neurogen inflammation), der også kan medføre dårlig funktion af svælg og stemmebånd samt gå ud over slimhinderne.

Forskning har vist, at 39% af befolkningen mangler B12-vitamin, især ældre, mennesker med refluks (halsbrand, spiserørsbrok) der får syrestoppende medicin, og veganere (kød er en vigtig kilde til B12).

Andre symptomer ved mangel på B12-vitamin er føleforstyrrelser, følelsesløshed, brændende fornemmelser, især i hænder og fødder. 

B12-vitamin findes især i kød fra dyr, der har gået på græs, vilde fisk og æg fra frtigående høns. Desuden i andet kød, lever samt i tang og havalger. Vitaminet er foruden for nervesystemet og psyken vigtigt for bloddannelsen. Mangel hos ældre kan blandt andet vise sig ved depression og demens.

515 kemiske stoffer på ansigtet

Kvinder bruger gennemsnitligt 515 kemiske stoffer på deres ansigt hver dag. Det viser

et engelsk studie, der har afsløret, at den typiske kvinde bruger omkring 13 forskellige skønhedsprodukter hver dag. De fleste af disse produkter indeholder mindst 20 indholds- og tilsætningsstoffer, som efter at være optaget i kroppen gennem huden kan have en ødelæggende virkning. Andre studier har vist, at de fleste af stofferne i hudprodukterne kan genfindes i urinen efter en time, hvor de har belastet hele kroppen, men især leveren og nyrerne, der deltager i afgiftningen.

Alene parfumer indeholder op til 400 forskellige stoffer. Andre produkter som mascara, læbestifter og body lotion indeholder gennemsnitligt 30 forskellige stoffer, som for eksempel syntetiske farvestoffer, duftstoffer og parabener, hvoraf mange kan være kræftfremkaldende. Forbruget af kosmetik er steget meget gennem årene, og unge starter tidligere med at bruge kosmetiske produkter. En miljøarbejdsgruppe (EWG) har i et studie fra 2006 påvist, at mindre end 1 procent af alle kosmetiske produkter er fremstillet af stoffer, der alle er undersøgt  for, om de er sikre at bruge.  

Det anbefales, at kvinder rydder ud i deres arsenal af kosmetik og fortrinsvis anvender

naturlige og økologiske produkter.

De store børneårgange mere syge

Forskning viser, at generationen med de store børneårgange, der nu er omkring 60 år gamle, er den første generation, der er mere plaget af sygdom og dårlig funktion end den foregående generation. Årsagen er først og fremmest en dårlig kost og mangel på motion. Det fremgår også af resultaterne, at de teknologiske fremskridt har spillet en afgørende rolle i udviklingen af en dårlig sundhedstilstand.

Professor Teresa Seeman fra University of Califonia har undersøgt en gruppe personer, der nu er i 60’erne, 70’erne og 80’erne, og sammenholdt dem med undersøgelser af de samme aldersgrupper for ti år siden. Hun har blandt andet konsteret, at omkring hver femte, der nu er i 60’erne, har brug for hjælp til at klare de daglige aktiviteter. Det er 50 procent flere end for ti år siden. Mangel på effektiv motion har blandt andet vist sig ved en 50 procent øgning af antallet af mennesker i  60’erne, der har problemer med at gå 400 meter og gå på trapper. 40 procent flere har problemer med at sætte sig på hug, knæle eller at komme op fra en stol.

Mangel på fysisk arbejde og mere stillesiddende arbejde, for eksempel ved en computer, har sammen med en dårlig kost medført overvægt og legemlig svækkelse i forhold til den tidligere generation på samme alder. Løsningen er helt klart en bedre kost og mere legemlig aktivitet og motion.

I kølvandet på undersøgelsen udtaler praktiserende læge Ian Campbell sin bekymring over, at man i dag mod problemer med sygdom og funktion fortrinsvis bruger kemiske lægemidler i stedet for ændringer af livsstilen.

Mere om chokolade som supermad

Der kommer stadig mere nyt om mørk chokolades gode virkninger. Man har hidtil påvist, at chokolade er godt mod åreforkalkning, type 2 sukkersyge, mod diare og mod hoste, er stimulerende for sexlivet og modvirker depression.

Det nyeste er, at flavonoiderne i mørk chokolade giver en bedre hjernefunktion ved at øge blodgennemstrømningen i hjernen og dermed dannelsen af nye blodårer og hjerneceller. Et nyt studie har vist, at ældre klarer sig bedre i tests af hjernefunktionen efter at have spist små mængder mørk chokolade.

Et andet nyt studie har vist, at   mennesker, der regelmæssigt spiser chokolade, har mindre risiko for at dø af en blodprop i hjertet i forhold til mennesker, der ikke spiser chokolade. Et tredie studie har vist, at stoffet theobromin i chokolade er lige så godt som fluor til styrke tændernes emalje. Theobromin modvirker også astma.

Skizofreni og immunsystemet

Svenske forskere fra Karolinska Instituttet i Stockholm har opdaget, at mennesker med nyligt opstået skizofreni har en øget mængde af de stoffer, der opstår ved betændelsesagtige forandringer i hjernen ved over- og fejlreaktion af immunsystemet (inflammation).

Forskerne har i rygmarvsvædsken hos nyligt diagnosticerede skizofrene fundet en øget mængde af interleukin-1beta, der er et signalstof, som udløses ved inflammation. Hos sunde kontrolpersoner kunne signalstoffet næsten ikke påvises. Ifølge professor Gøran Engberg, der har ledet undersøgelsen, tyder det på, at hjernens immunforsvar er aktiveret ved skizofreni, enten på grund af en egentlig betændelse eller en overreaktion af immunsystemet af anden årsag. (Molecular Psychiatry. Nov 2009).

Det passer godt med, at man ved, at mangel på D3-vitamin og visse B-vitaminer, der har stor betydning for immunsystemet, har en sammenhæng med skizofreni, og at sukker og tobaksrygning (de fleste med skizofreni er rygere) øger inflammation. Mangel på sunde fedtsyrer af af omega-3 type samt gammalinolensyre er også medvirkende, da de blandt andet modvirker inflammation. Protein intolerans, hvor der på grund af utæt tarm optages småstumper af ikke helt ned brudt protein i blodet i form af peptider, kan også være medvirkende til udvikling af skizofreni.

Læs mere om inflammation og om skizofreni på www.radiodoktoren.dk

Mættet fedt ikke farligt og bør ikke pålægges afgift

Efter mange års advarsler fra statslige ernæringsrådgivere om, at mættet fedt er farligt,

er der lovforslag på vej om øgede afgifter på mættet fedt. Det er kommet mange protester mod dette, og en ny rapport fra WHO og FAO, Verdenssundhedsorganisationen og FN’s landbrugsorganisation, konkluderer, at der ikke er nogen tilfredsstillende eller troværdige beviser, som støtter ideen om, at mættet fedt er årsagen til åreforkalkning, blodpropper, sukkersyge eller fedme. 

Ideen om, at for højt kolesterol er farligt, er i indeværende år igen torpederet af to undersøgelser. Den ene viste at gennemsnittet af kolesterol hos 137.000 patienter med blodprop i hjertet var lavere end normalt. Den anden vist det samme og desuden, at dødeligheden tre år efter undersøgelsen blev foretaget, var to gange så høj hos dem, der blev indlagt med det laveste kolesteroltal. Kolesterol er kun farligt, hvis det bliver forharsket (oxideret).

Det, der først og fremmest skal undgås, er inflammation, som først og fremmest skyldes tobaksrøg, margarine (transfedtsyrer), hvidt sukker og hvidt brød. Desuden at spise for meget og overvægt. Det bliver mere og mere klart, at den bedste måde at tabe sig på er at spise en kost med meget fedt og kun lidt hurtigt optagelige kulhydrater (brød, stivelse, sukker mm.), men mange grønsager. Mange type 2 diabetikere ville på denne måde kunne blive raske igen. og nedsætte deres overrisiko for at dø for tidligt af hjerte- og kredsløbssygdomme.  

Læs mere om inflammation og kolesterol på www.radiodoktoren.dk

Arbejde er godt for pensionerede

Folk, der går fra fuld beskæftigelse før endelig pensionering og over til at arbejde på deltid, har færre sygdomme og fungerer bedre end folk, der holder helt op med at arbejde.

Forskere fra Maryland University har interviewet 12.189 mennesker i alderen fra 51 til 61 år. De blev nterviewet hver andet år i seks år om deres sundhed, økonomi, deres tidligere beskæftigelse eller livet som pensionist. Deltagernes sundhed blev vurderet ud fra sygdomme, der var diagnosticeret af læger. De udfyldte også selv spørgeskemaer om deres psykiske sundhed. 

Det viste sig også, at deltagere, der havde deltidsjob, havde det psykisk bedre end deltagere, der var holdt helt op med at arbejde. Det gjaldt dog kun for dem, der havde deltidsarbejde inden for deres tidligere kompetanceområde. De deltagere, der fik arbejde på et helt andet område, fik det ikke psykisk bedre. Forskerne mener, at dette dels skyldtes, at disse deltagere var nødt til at arbejde af økonomiske årsager, og dels at de blev stressede af at skulle arbejde i et andet job og arbejdsmiljø end det kendte.

Et andet studie, fra King’s College i London, har vist, at det arbejde sent i livet kan holde hjernen aktiv og forsinke udviklingen af demens.  

Middelhavskost mod depression

Et nyt spansk studie tyder på, at mennesker, der spiser en traditionel Middelhavskost,

har en mindre risiko for at få en depression. Man ved, at hyppigheden af depression er mindre i landene omkring Middelhavet i forhold til de nordeuropæiske lande.

Forskerne fulgte i fire et halvt år 10.094 sunde spanske voksne og indsamlede oplysninger om, hvilke fødevarer de regelmæssigt spiste. De vurderede så kosten ud fra indtagelse af følgende dele af Middelhavskosten:

Højt indtag af monoumættede fedtsyrer som for eksempel olivenolie, i forhold til mindre mættet fedt fra kød og almindeligt smør. Moderat brug af alkohol og mælkeprodukter. Lille forbrug af kød. Højt indtag af bælgfrugter, grønsager, frugt, nødder, kornprodukter og fisk.

Efter afslutningen af undersøgelsen var der i forløbet konstateret 480 nye tilfælde af depression. Det viste sig, at de deltagere, der tættest fulgte Middelhavskosten, havde mere end 30 procent nedsat risiko for at udvikle depression.

Forskerne mener, at det er flere forskellige ting i middelhavskosten, der medfører den nedsatte risiko. Der er flere ting i kosten, der kan forbedre kredsløbet, modvirke inflammation, nedsætte risikoen for forharskning (oxidation) og hjertesygdom, der alt sammen kan øge risikoen for depression. Men det er sandsynligt, at kosten som helhed er årsagen. Middelhavskosten giver en tilstrækkelig mængde omega-3 fedtsyrer sammen med andre naturlige umættede fedtsyrer og antioxidanter fra olivenolie, avocado, nødder og stoffer fra frugt og grønt, der blandt andet indeholder

meget folinsyre og andre B-vitaminer.

Det koster at være på tæerne

Et studie fra universitetet i Utah, USA, har vist, at det er mest økomomisk at lande på hælen først, når man går, for derefter at rulle frem over foden.

I studiet deltog 27 idrætsmænd i 20-erne, 30-erne og 40-erne, der gik eller løb på tre forskellige måder, men hælen sat først i, fodbalden først med hævet hæl og med tæerne først og endnu mere hævet hæl. 11 af deltagerne fik målt iltforbruget under gang og løb. De 16 andre fik målt aktiviteten i de muskler, der bruges til at hjælpe ankler, knæ, hofter og ryg under gang og løb. Dette skete på universitetet i Jena, Tyskland, der deltog i studiet.

Studiet viste, at man brugere mere energi, når man gå på fodbalden eller tæerne i forhold til, hvis man sætter hælen til først. Går man på fodbalden først, bruger man  53% mere energi, og 83% mere, hvis man går på tæerne. Aktiviteten i musklerne i anklerne, knæene, hofterne og ryggen øges også, hvis man går på fodbalderne eller tæerne først. Man tager her også kortere skridt, og kroppens center går ikke så meget op og ned.

Vi mennesker er bygget til at gå på en økonomisk måde. Vi er også gode til at løbe langt, men ikke på en økonomisk måde. Det er kun få dyr, der går som os, nemlig de sore aber og bjørne. De andre er bygget til at sætte fodbalden eller tåspidserne i.

(Journal of Experimental Biology).

Vi man gå på en økonomisk måde og derved nedsætte aktivitetet i musklerne højere oppe samt få en bedre holdning er det en fordel at bruge sko med minushæl, som for eksempel Jacoform eller MBT-sko, og lære at bruge dem rigtigt.

Rødvin og chokolade dræber kræftceller

Der er mange naturlige stoffer, der kan stoppe væksten af kræft og få kræftcellerne til at begå selvmord. Hvert måltid er en omgang kemoterapi. Det er ikke mindst disse stoffers evne til at hæmme nydannelsen af blodkar, der forhindrer kræften i at udvikle sig.

I USA findes The Angiogenesis Foundation, der er en non-profit organisation, som forsker i nydannelsen af blodkar – angiogenese. Væksten af nye blodkar er nødvendig for sårheling, men for megen angiogenese kan føre til sygdomme som blindhed, leddegitt og kræft. En kræftsvulst kan kun vokse, hvis der dannes nye blodkar, og mange af de nyere kræftmidler virker på denne måde.

Men der er mange fødevarer, der indeholder naturlige stoffer, som hæmmer angiogenese, og mange er bedre til det end lægemidler. Det er heldigt for os, da vi alle ind imellem har små kræftsvulster uden at vide det og uden at blive syge. Ved obduktioner af mennesker, der er døde ved biluheld, har lægerne fundet mikroskopiske kræftsvulster i brysterne på 40 ud af 100 kvinder, og i prostata hos 40 ud af 100 mænd. Omkring 70 ud af 100 ældre har mikrocancere i deres skjoldbruskkirtel. de dør med dem, men ikke af dem hvis de med deres mad og kosttilskud får nok af de stoffer, der hæmmer angiogenesen.  

Typiske fødevarer med indhold af angionesehæmmere er soja, persille, hvidløg, grøn te, røde druer og rødvin (resveratrol), mørk chokolade, bær, æbler, citrusfrugter, svampe, lakrids, gurkemejerodpulver (curcumin), tomater, olivenolie. grønkål og broccoli.   

Kokosolie mod resistente bakterier

Et stort problem, især på sygehusene, er udbrednngen af multiresistente gule stafylokokker – MRSA, som er meget modstandsdygtige mod antibiotika og derfor er meget farlige. Kokosolie er en god mulighed i kampen mod MRSA.

Ved indtagelse har kokosolie en kendt og kraftig virkning mod virus, svampe og bakterier. Den har blandt andet vist sig at inaktivere de gule stafylokokker. Dosis til behandling er 3-4 spiseskefulde dagligt.

Udvendigt kan man bruge kokosolie som hudlotion for at danne en beskyttende barriere mod bakterierne, for eksempel før hospitalsbesøg eller ved kontakt med en smittet person. Vi har en naturligt sur hudoverflade, som skadelige bakterier ikke kan trives på, men vi vasker den oftest væk med sæbe, hvorved bakterierne kan komme ind i kroppen gennem huden. Det er derfor en god ide at brige kokosolie på huden straks efter bad og vask for at genskabe de naturlige forhold. Drejer det sig om MRSA, kan det være en fordel at balnde kokosolien med tre træs olie (tea tree oil, TTO), der også virker dræbende på svampe og bakterier.

Det er vigtigt at vælge kokosolie af god kvalitet, da den billige ofte er forharsket og uren.

Rabarbertærte mod kræft

Forsker har funder ud af, at der i bagt rabarber udvikles kraftige kræftmodvirkende kemikalier i form af polyfenoler, som stopper kræftcellers vækst og kan få dem til at begå selvmord.

Rabarber har i tusinder af år været brugt i traditionel kinesisk medicin, men det er først nu, at britiske forskere fra Sheffield Hallam University har undersøgt den medicinske virkning af rabarber videnskabeligt. Rabarber skal bages i omkring 20 minutter, for eksempel i en tærte, for at udvikle de kræftmodvirkende stoffer.

Forskerne mener, at deres opdagelse vil åbne for ny forskning i kræftmodvirkende stoffer, der ikke er giftige. (Food Chemistry, 2010; 119: 758-64).

De findes imidlertid megen forskning, der viser, at naturstoffer kan hæmme, stoppe eller få kræftceller til at begå selvmord (apoptose).

Folinsyre mod aldring og sygdom

Man har i mindst 50 år vidst, at folinsyre er vigtigt for sundheden, ikke mindst for gravide, der skal opbygge nyt liv. Vitaminet er vigtigt for cellevæksten og cellefunktionen og modvirker misdannelser i barnets nervesystem. Det er også vigtigt for bloddannelsen huden og håret og er med til at forebygge kræft.

Nu har forskere fra University of Florida påvist, at folinsyre også modvirker iltstress, oxidativt stress (forharsknng), der har sammenhæng med aldring og sygdom. Folinsyre er med til at reparere producere og reparere stoffer, der er med til at sikre energiproduktionen i cellerne og andre vigtige reaktioner, og til at disse stoffer ikke bliver skadet under iltens omsætning i cellerne.

Megen forskning har vist en sammenhæng mellem dårlig intellektuel funktion og mangel på folinsyre. Så ved at få nok folinsyre kan man hjælpe sig selv til at bevare en god hjernefunktion langt op i alderdommen. Mange ældre, der bliver betragtet som demente, har i virkeligheden mangel på folinsyre og B12-vitamin.

I mange tilfælde kan folinsyre alene få en depression til at lette, men folinsyre forbedrer også virkningen af lægemidler mod depression. Vi danner ved hjælp af folinsyre et stof ved navn s-adenosylmethionin (SAMe), som har en klar virkning på depression. Der er næppe tvivl om, at mange ældre med depression først og fremmest mangler folinsyre.  

Folinsyre findes først og fremmest i grønne bladgrønsager som spinat, i broccoli, julesalat og alle grønsager. Den findes i bønner, mandler, nødder og hvedekim. Lever er en god kilde til folinsyre, ligesom anden indmad, østers, laks og ølgær. Der er også folinsyre i kød, fisk mælk, ost, bananer og andre frugter og bær.

Det er vigtigt, at alle disse ting bliver spist i frisk tilstand og helst rå, da folinsyre bliver meget hurtigt nedbrudt ved opbevaring. Mange ældre får for lidt af disse fødevarer og dermed for lidt folinsyre i deres daglige kost. Det er derfor vigtigt at tage tilskud af vitaminet for at sikre en tilstrækkelig mængde i kroppen. For eksempel 800 mikrogram dagligt.

Acetylsalicylsyre øger risikoen for Crohn’s sygdom

Daglig indtagelse af acetylsalicylsyre, for eksempel en magnyl, i mere end et år øger risikoen for Crohn’s sygdom, der er en autoimmun tarmbetændelse.

Forskere fra universitetet i East Anglia har fulgt 200.000 sunde frivillige i Europa, hvoraf nogen udviklede Crohn’s sygdom. De opdagede herved, at deltagere, der i mere end et år regelmæssigt havde taget acetylsalicylsyre, havde en meget større risiko for at få sygdommen.

Ved Crohn opstår der betændelsesforandringer og hævelse i fordøjelsessystemet (inflammation) med behov for livslang medicinsk behandling, og i nogle tilfælde er det nødvendigt at operere.

Ikke kun acetylsalicylsyre, men også andre stoffer af typen NSAID, fx ibuprofen, kan skade tarmslimhinden med sårdannelse og blødninger. Læs mere om Crohn’s sygdom på www.radiodoktoren.dk eller i Carstens bog ”Maven din bedste ven” (Gads forlag).

Mobiltelefoner kan medføre kræft

Omsider begynder man officielt i flere lande og Verdenssundheds Organisationen WHO at tage risikoen ved at bruge mobiltelefoner alvorligt. Regeringskommissionen The Federal Communications Commission (FCC) i USA anbefaler nu, at man anvender en øremikrofon på en forlængerledning eller bruger et headset, når man bruger en mobiltelefon. Det er en reaktion på efterhånden mange rapporter om, at brug af trådløse telefoner kan medføre kræft og andre sygdomme. En undersøgelse i Sverige har vist, at risikoen for at få kræft i hjernen stiger med 240 procent ved at bruge mobiltelefon i mere end ti år, og at hjernesvulsterne opstår på den side, hvor man holder mobilen til øret.

Man anbefaler også at holde mobiltelefonen væk fra kroppen og at lade være med at

bære den i bæltet eller i en lomme tæt på kroppen. Desuden anbefales det at købe en mobiltelefon med en lav SAR værdi, der siger noget om, hvor langt ind i kroppen eller hovedet, at mikrobølgene optages. Børn er mere følsomme end voksne og bør kun bruge mobiltelefonen til SMS’er.

Chokolade mod depression

Forskere fra University of California, San Diego, har påvist, at deprimerede mennesker har en tilbøjelighed til at spise mere chokolade. Jo mere deprimerede, de var, jo mere chokolade spiste de.

Stofferne i chokolade har en lang række psykokemiske virkninger. Et andet studie har  vist, at kvinder i halvdelen af tilfældene foretrak chokolade i stedet for hede kys, og at den stimulerende virkning af chokolade varede længere end kysset.

Chokolade har en stimulerende virkning på både lysten til sex og på evnen til at gennemføre seksuelt samvær. Casanova siges at have brugt chokolade til at styrke sine evner på feltet.

Forklaringen er formentlig, at især mørk chokolade med mere end 70% kakao indeholder meget koffein og fenylethylamin, som øger indholdet af vore egne morfinstoffer, endorfinerne, i hjernen og modvirker depression.

Kosttilskud nedsætter risikoen for livmoderhalskræft hos HPV-smittede

Et studie fra Korea, hvor man har fulgt 328 HPV-positive kvinder fra 2006, har vist, at smitte med HPV-virus ikke er nok til at medføre celleændringer i livmoderhalsen.

Humant papillomvirus er en risikofaktor for udvikling af kræft i livmoderhalsen, men ernæringen og kosttilskud spiller også en vigtig rolle.

Kvinder i studiet, der tog er multivitamin-mineral tilskud, havde en 79 procent lavere risko for at udvikle sværere celleforandringer (stadium 2 og 3) end kvinder, der ikke fik kosttilskud. Den samme nedsættelse af risikoen sås ved brug af A-vitamin,            C-vitamin, E-vitamin og calcium som kosttilskud. Hos deltagere med lav grad af smitte med HPV-virus, var risikoen for stadium 1 celleforandringer nedsat med 65 procent og risikoen for stadium 2 og 3 med 89 procent, hvis de brugte multivitamin kosttilskud.

Forskerne peger på vigtigheden af at øge indtagelsen af frugt og grønt som gode kilder til antioxidanter i forebyggelsen af livsmoderhalskræft på grund af smitte med HPV. Da de fleste ikke lever op til dette, og kvaliteten af grønt og frugt ikke altid er god, må det anbefales at tage kosttilskud.

Mobiltelefonen kan nedsætte frugtbarheden

Et nyt studie har vist, at mænds sæd bliver klart påvirket ved at blive udsat for stråling fra en mobiltelefon i blot en time.

Det viste sig, at der var klare virkninger på sædcellerne og deres evne til befrugte æg, selvom det ikke var hos alle. Forskerne kan heller ikke udelukke, at der ved påvirkningen af sædcellerne fra mobiltelefonen kan ske ændringer af DNA hos fostret, medførende misdannelser og sygdom. De anbefaler, at par, der gerne vil være forældre, skal overveje deres brug af mobiltelefoner og andre trådløse telefoner (DECT) og WiFi systemer.

D3-vitamin og curcumin kan modvirke Alzheimers demens

Forskere fra USA har påvist, at D3-vitamin og stoffet  curcumin fra gurkemejerodpulver, kan hjælpe immunstemet med at fjerne stoffet amyloid, der hober sig op i hjernen hos mennesker med Alzheimers demens og er en væsentlig årsag til sygdommen.

Immunsystemet rydder op i blandt andet hjernen ved hjælp af ædeceller (makrofager). Curcumin øger bindingen af amyloid til makrofagerne, og D3-vitaminet stimulerer optagelsen af amyloid i dem. Der er dog to typer Alzheimer, og det ser ud til, at curcumin kun hjælper ved type 1. Der vil nu blive gennemført studier med flere patienter.

Curcumin har en række andre gode virkninger. Det modvirker blandt andet risikoen for en række kræftformer, kan sammen med organisk selen standse kræftvækst og få kræftcellerne til at begå selvmord, og curcumin har en god smertestillende virkning.

Comments are closed.