CV, Joan

Joan Vagn-Hansen

Født 1 december 1938

Boet i Sønderby ved Assens og i Odense. 6 år gammel flyttet med familien til Sønderjylland. Skolegang og realeksamen i Aabenraa.

Uddannet sygeplejerske 1961, Ribe Amts Sygeplejeskole.

Gift den 30-6-62 med læge Carsten Vagn-Hansen

Arbejdet på Aabenraa Sygehus til september 1962.

Derefter arbejdet på Dronning Louises Børnehospital i København.

19-1-1963 født sønnen Christian, kaldet Chris. Nu overlæge på Vejle
sygehus, røntgenafdelingen. Spiller i fritiden i Neanders Jazzband.

1-8-1965 født tvilllingerne Lotte og Mette. Begge er operationssygeplejersker og smertesygeplejersker. Arbejdssted: Den tværfaglige smerteklinik Allévia, Kolding og Århus.

26-11-66 født datteren Rikke. Hun er lærer og nu formand for Vejle Amts Lærerkreds.

1982-85 natsygeplejerske på Rødekro Plejehjem.

1985-88 Afdelingssygeplejerske på plejehjemmet Frydendal

Herefter i en årrække plejemor for tre iranske flygtningebørn (og tidligere for flere vietnamesiske).

I en lang årrække formand for Røde Kors lokalafdeling i Aabenraa,
for Røde Kors amtskreds i Sønderjylland og medlem af Dansk Røde Kors Styrelse i over 20 år. Kommitteret i Dansk Flygtningehjælp.

1992 tildelt Dansk Røde Kors Fortjensttegn.

1980 med i Flygtningehjælpens lokale flygtningekomité i anledning af
ankomsten af 129 vietnamesiske bådflygtninge. Da flygtningekomitéen blev opløst,

formand i Sønderjysk-Vietnamesisk Hjemstavnsforening. Fortsat tæt kontakt til mange vietnamesere.

Fra 1972 sammen med familien dannet ”Den syngende lægefamilie Vagn-Hansen”.

De følgende mange år har familien optrådt over hele Danmark, i årene  1979-81 over 100 gange om året. Familien har flere gange været i radio og TV, blandt andet i Otto Leisners HOPLA.

Sammen med sin mand Carsten nu i mange år optrådt overalt med ”Sang, sundhed og livsglæde”, hvor de skiftevist synger og fortæller om forudsætningerne for sundhed.

Sundhed er at ha’ det godt – med sin krop, sit sind, sine følelser, sine medmennesker, sit miljø, sit arbejde og sin sjæl.

Interesser:

Boligindretning. Haven. Blomsterdekorationer. Familien. 8 børnebørn + de vietnamesiske. Energimedicin og magnetfelthandling, blandt andet eMRS, pulserende magnetfeltbehandling (VitaLife).

Comments are closed.