Citater

”Dialogen er en horisontal relation, et

udbytte og en kommunikation mellem

to væsener.Det er en relation grundet

på sympati, som muliggør en fælles

udforskning, og som derigennem

skaber en frugtbar kritisk holdning”

                       Paulo Freire

”En antidialog er derimod en vertikal relation, hvor den ene part befinder sig over den anden. Den er sådan indrettet, at den umuliggør en egentlig kommunikation, et fælles udbytte og en fælles udforskning. Den sympatiske relation ødelægges i antidialogen, eftersom antidialogen ikke kommunikerer, men udfærdiger kommunikéer”.

Han siger også: ”Således kan man ikke gå ind i en sand dialog, ”hvis jeg altid projicerer uvidenhed ind i andre og aldrig opfatter min egen”.

                     Paulo Freire

Hundredårige – gode råd

Karakteristiske træk ved mennesker, der er blevet over 100 år gamle.

Sammenskrevet af dr.scient. Suresh Rattan på basis af sociologisk forskning fra hele verden.

1. OPTIMISME: Folk, der lever meget længe, ser stort set altid lyst på tingene og har en positiv holdning til livet.

2. TILPASNINGSEVNE: Meget gamle mennesker har gang på gang demonstreret en evne til at komme hurtigt på fode efter store personlige tragedier eller kriser. De holder heller ikke stædigt fast i gamle værdier.

3. ENGAGEMENT: At brænde for en sag eller deltage aktivt i tilværelsen er også      kendetegnende for meget gamle mennesker. Det er lige meget, hvad emnet er. Det vigtigste er at have følelsen af at være kreativ og være til gavn for sig selv og andre.

4. MOTIVATION: “Oldinge” behøver ikke andre til at sætte skub i sig eller opmuntre sig.

Det kan de selv.

5. SELVGLÆDE: Alle, der lever meget længe, kan lide sig selv. De er tilfredse med både deres krop og sjæl og kan stadig nyde at se sig selv i spejlet.

6. LATTER: Forskerne har ikke fundet en eneste olding, der ikke kunne le åbent og hjerteligt,

både af sig selv og andre, og som ikke havde humoristisk sans.

7. NYDELSE: Oldinge er gode til at sætte pris på nydelser: Mad, kunst, musik og sex – uden at skamme sig over det.

8. EVNEN TIL AT VÆRE ALENE: Selv om de fleste oldinge er aktive mennesker, kan de også godt lide at være alene. De er ikke afhængige af at have andre mennesker rundt om sig hele tiden.

Hemmeligheden bag et godt og langt liv:

Forskere ved Purdue University i USA udspurgte en gruppe gamle (gennemsnitsalder 89 år), om hvordan de havde holdt sig raske og aktive.

Svarene lød: Et godt forhold til familie og venner, tage livets strabadser som de kommer, tro på Gud og kun tage lidt medicin.

Opskrift på et langt liv:

Vælg en positiv livsholdning.

Hold kontakter vedlige, og skab nye.

Vær aktiv  – alene og sammen med andre.

Spis sundt og varieret.

Vedligehold kroppen (udholdenhed, styrke, smidighed og sikkerhed).

Undgå misbrug af nydelsesmidler.

                                                      Læge, dr.med. Henning Kirk

“Vi må bekæmpe alderdommen, som vi bekæmper en sygdom, og passe godt på vort helbred, gøre passende motionsøvelser og kun indtage netop så megen mad og drikkelse, at kræfterne opbygges derved i stedet for at nedbrydes”.

                                   Cicero     i  “De Senectute”           

“Hvad ungdommen fandt og skulle finde i det ydre, skal eftermiddagsmennesket finde i det indre”.

                                                      C. G. Jung

Enhed

Enhed


Kun en ting kan skabe fred i Verden, og det er når Selv’et forsvinder.
En følelse af Enhed, af én bevidsthed, af én væren opstår. Og det kan
opstå idet det er selve realiteten.
Lever vi som separate individer fra alle andre, har vi kreeret helvede.
Hvis vi begynder at leve i harmoni, i dyb samhørighed med hinanden,
så er Jorden, præcis som den er, selve Lotus Paradiset.

Er du hele tiden er i konflikt med omverdenen taber du din livskraft.
Hvis konflikterne ophører, i og med at du begynder at forstå og føle
Enhed med Eksistensen, så vil du nemt kunne bevare din fulde livskraft.
Hvis der ikke er kamp mellem dig og omverdenen er det heller ikke
muligt at ødelægge din livskraft med denne unødig konflikt.
Du vil således kunne bevare så megen livskraft, at selv når du er
involveret i alle livets dagligdags aktiviteter vil du kunne leve i
et Oplyst bevidstheds-stadie, uanset hvor du befinder dig.

(Frit oversat efter Osho.)

Egne citater:

Øv dig i at være, hvor du er, med din fulde opmærksomhed, så du hverken tænker på

i går, eller hvad du skal bagefter. Du vil opdage, at du langt bedre kan koncentrere dig om det, du er i gang med, og hurtigere bliver færdig med det, så du kan gå over til næste punkt på dagsordenen.

Vær mere interesseret i politik, hvad enten det er i lokalpolitik eller i større sammenhænge. Der er brug for, at vi alle deltager i at gøre vores land og verden til et bedre sted at leve i. Find nogle gode venner og sæt jer sammen om et bord og snak om jeres liv og oplevelser, og om hvordan I ud fra dem kan komme med forslag til ændringer i samfundet og den måde, det bliver administreret på. Kommer I frem til nogle gode idéer og løsninger, kan I skrive om det i aviserne, eller bedre, I kan finde en politiker, som I kan overbevise om, at jeres idéer er gode. Politikeren har så en moralsk pligt til at bringe jeres forslag videre. På den måde kan I få medindflydelse. 

Giv dine medmennesker et skulderklap, når de har gjort noget, der er til gavn og glæde for andre. Vi skal tage os tid til at anerkende hinandens indsats. Det er godt at få et skulderklap, og det er også godt at give et. Ved hjælp af et skulderklap kan du signalere til andre, at de er værdifulde mennesker.

Gå en tur i biografen, gerne med din elskede, dine børn eller dine børnebørn. Det giver en god fælles oplevelse uden de forstyrrelser og afbrydelser, som der ikke kan undgå at komme, hvis man se filmen på fjernsynet. Er filmen god nok, vil du heller ikke blive afbrudt og irriteret, fordi andre i biografen rasler med poser. I biografen kan du meget bedre føle, at du er med i filmen og virkelig opleve den.

Glæd dig over at bo i et land, hvor årstiderne og vejret skifter. Det er synd for de mennesker, der bor steder i verden, hvor vejret altid er ens. Det er på baggrund af det dårlige vejr, at du skønner på det gode. Og lad så være med altid at brokke dig over, at det enten er for vamt, for koldt, for mørkt og for blæsende, for det er kun dig selv, det går ud over. Vejret kan vi heldigvis ikke styre.

Bønnens magt

Guglielmo Marconi, der opfandt den trådløse telegraf og blev Nobelpristager, har engang sagt: ”Jeg tror på bønnens magt. Jeg tror på den ikke alene som kristen, men også som videnskabsmand. En radiosender, som ikke er større end din hånd, kan udsende budskaber over oceanet, men den mindste hjerne er endnu mere udviklet end en hvilken som helst menneskelig opfindelse. Det trådløse apparat kan sende bølger ud til sit mål. Vil det ikke være rimeligt at tro, at det under, som vor hjerne er, kan udsende bølger i form af bøn, som også vil nå sit mål? Efter min opfattelse vil det være katastrofalt, om mennesket tabte sin tro på bønnens kraft. Bønnen er vor største trøst. Uden tro og uden den store hjælp, jeg har haft af bønnens og troens kraft, ville jeg have tabt mangen kamp, som jeg nu har vundet”. Herlige ord fra en lægmand og videnskabsmand. Jo, det nytter at bede. Gud i Himlen vil registrere enhver bøn, som er bedt i hans søns navn, og han vil mere end det, han vil reagere på den, for Gud ønsker at svare og fortælle os ufattelige ting, som vi ikke kender. Det må vi hvile i. Det må vi tro på.

Livskvalitetskagen 

(fra bogen ”God livsappetit. Sund Madglæde”. Fra køkkenet hos 150 kendte danskere. Holkenfeldt 1989). Carstens opskrift.

Grunddejgen røres sammen af lige dele

            kærlighed

            tryghed

            tillid

            omtanke for andre

            glæde ved at være sammen med andre

Dejgen hæves med svulmende livskraft til den rette sundhedsfylde.

Fyldes i en grænseløs form og bages ved stærk hjertevarme.

Kagen fyldes med en blanding af

            næstekærlighed

            nærsamfundsaktivitet

            ansvar

            humor

            livsglæde

samt et passende mål udfordringer og opgaver.

Det hele røres sammen under glad sang og musik til et livsindhold, der ikke kamn undgå at virke sundhedsfremmende, både for kagespiserne og de mennesker, de

lever iblandt.

Kagen pyntes med tro, håb og endnu mere kærlighed.

Kagen har den forunderlige kraft i sig, at jo mere man deler ud af den, jo lettere

bliver det at bage en ny.

Spiser man den dagligt, bliver man nok ældre, efterhånden som tiden går,

men aldrig gammel.

Peace

”Peace is of the greatest importance in our world today. In the absence of peace, we lost what we have gained. In the presence of peace, all things are possible:

love, compassion, and forgiveness. Peace is the source of all things. I would ask the people of the world to find peace in themselves, so that their peace may be mirrored in the world.

We are all connected. We are all expressions of one life. No matter where we are, our prayers are heard by all. We are all the same one”.

                                       Abbott of Tibetan temple

                              (in response to the question: “What message would you like for us

                               to carry to the world outside of Tibet?”)

                              From “The Isaiah Effect” by Gregg Braden

Silence

Soon silence will have passed into legend. Man has turned away from
silence. Every day he invents machines and gadgets that multiply noise and
distract man from essential life, from reflection, from spiritual
immersion. Motor-car, airplane, radio, atom bomb are the latest victories f progress. Man today has nothing essential to do, but wants to do this
nothing with speed and super human noise. He wants to be distracted, and
fails to suspect that the robot who now holds the reins is driving him to
the meaningless. In the midst of all the horn blowing, howling, screeching,
thundering, crashing, whistling, gnashing and chirping, he feels confident.
His anxiety is calmed. His inhuman emptiness grows like a monstrous gray
plant.”.

                                   Hans Arp,

Transmission

Der har været en dårlig menbneskelig udvikling gennem mange år, med egoisme og mangel på forståelse af, vi er hinandens sundhed, trivsel og livsglæde, og at vi har et ansvar for ikke alene vores nærmeste, men også  de fjerneste ude i Verden.

Vi behøver en transformation både på det personlige og på fællesskabets plan. En fællesbevidsthed og en fælles ansvarsfølelse for helheden. Næstekærlighedsprincippets almengørelse.

Men det forudsætter en selverkendelse og handling. Som Gandhi har sagt:

Vil du forandre Verden, må du begynde med at forandre dig selv”.

Transmission (Jes Bertelsen):

”Efterhånden som menneskene bevæger sig frem ad selverkendelsens

vej, lærer jeg’et at se sin bagside. Synet og bevidstheden bliver renset.

Bjælken i en eget øje bringes til bevidsthed. De forskellige dele i personligheden sættes sammen, kukkede rum åbnes, bevidsthedens baggrund træder frem og integreres. Livet begynder at strømme friere igennem krop og sind. De filtre og blokeringer, der begrænser og hæmmer livsenergien, bevidstgøres, og netop denne bevidstgørelsens vej tillader langsomt livsenergiens kilder at flyde lettere og tiltage i styrke. Jeg’ets grænser åbnes, sindet udvides, bevidsthedens lys begynder at skinne klarere og videre omkring.

En sådan langsomt erhvervet åbenhed muliggør en anden kontakt mellem mennesker. To jeg’er vil altid være forskellige. jeg er mig, og du er dig. Vi er to. Og vi to er forskellige.

Uden for jeg’ets horisont, i den åbnede og vide bevidsthed, hvor kærlighedsfølelse kan strømme, kan der ske an anden slags møde. To mennesker, der har åbne grænser, kan mødes i et følelses- og bevidsthedsrum, hvo de to bliver et. Energifelterne og livskilderne i de to forenes i en fælles bevidsthed; dette er en transmission. Livsenergien og kærlighedsfølelsen videregives. de to strømmer gennem hinanden.

Det mennesker, der når åbenheden – selvets tilstand – vil søge mod at videregive denne åbenhed i et mdøe med andre enkeltmennesker. det spirituelle er kun virkeligt i sti udtryk til andre mennesker.

Når selverkendelsen i healingsprocessen har nået et vist niveau, så skifter bevidstheden og personligheden centrum. Ikke længere jeg’et er nu i centrum. Et højere helere centrum træder i stedet for ego’et. Mennesket, der er nået til sig selv, er i en dyb befriende forstand blvet anonym. Er på den måde ikke længere en identitet i polemisk forskellighed fra alle andre. Et menneske, der er kommet til sig selv, ser dette selv i alle. Selvet er ikke noget særligt. Jeg’et er noget særligt. Alle menneskers jeg tror altid, at dette jeg er Verdens midtpunkt. Selvet er alles”.

Fra Thomasevangeliet: ”Jesus sagde: Vær folk, der går forbi”.

Vi er, hvad vi tænker

“We are what we think. All that we are arises from our thoughts. With our thoughts we make the world”.

Buddha

Fra “Mat & Helse”:

“Der findes specielle modtagesteder ( receptorer ) i cellernes membraner som registrerer elektromagnetiske bølger fremkaldt af tanker og følelser.

Dette kan delvis forklare, hvorfor vi er i stand til at påvirke vores fysiologi, også sygdomsforløb, med positiv tænkning, opmærksomhedstræning og omprogrammering af underbevidstheden”.

Livets mening

”For mig er livets mening, at det skabte liv skal bruges. Et lys, der ikke bliver tændt, er ikke meget bevendt. Formålet med et lys – som med et menneskeliv – er at blive tændt, lyse for sig selv og andre – og så brænde ned”.

Svend Auken

”Når man tror, at alt er muligt, så sker det somme tider, at de umulige faktisk bliver muligt”

Svend Auken

”Den, der tror, at noget ikke er muligt, må ikke stå i vejen for den, der gør det”

”If you can dream it, you can do it”.

Walt Disney

En ekspert

En ekspert er en, der har begået om ikke alle, så i hvert fald de groveste fejltagelser inden for sit felt”

Niels Bohr

Fattigdom

”Fattigdom er og bliver økonomisk fattigdom. Alt andet er udenomssnak og forsøg på at lægge hele ansvaret for de problemer, der følger af fattigdom, over på de fattige selv”.

Læge, dr.med. Preben Brandt. Formand for Rådett for Socialt Udsatte.

Fattigdom 2

”Fattigdom er, når man ikke kan vælge”.

Hanne Reintoft

Hører du nogen kalde

på store stærke mænd,

da er det tiden at samle

alle de svage igen.

Den, der ikke tør vælge

ad hvilken vej han vil gå,

ender som sten på den trappe,

de stærke vil træde på.

Den, der vælger at kæmpe

trods angst for nederlag,

ved, at andre vil følge,

så svage bliveer stærke en dag.

Hører du nogen kalde

på store stærke mænd,

da er det tiden at samle

de svages styrke igen.

Carl Scharnberg

True freedom

”True freedom is liking what you do. Not doing what you like”

Dovenskab

Dovenskab er em Guds gave. Den skal bare administreres”

Palle Lauring

Afkrogen

”Der er en tåbelig afkrog i den viseste mands hjerne”.

Aristoteles

”Aus den Steinen, die einen in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen“.

Goethe

„Enhver hindring viger for stærkt beslutsomhed“.

Leonardo da Vinci

”Gode mennesker er dem, der bliver bedre af at blive behandlet godt”

Piet Hein

Etik

”Den officielle moral er noget, man kræver af andre, men virkelige moralkrav kan

man med rimelighed kun stille til sig selv”.

Poul Henningsen

”The time is always right to do what is right”.

Martin Luther King

“How wonderful it is that nobody need wait a single moment to improve the world”

Anne Frank

“Ulempen ved intelligens består i, at man uafbrudt er tvunget til at lære mere”.

George Bernard Shaw (1856-1950).

”Jeg har tre skatte, som jeg bevarer og værdsætter højt.

Den første er mildhed, den anden en enkel livsform,

og den tredje er ydmyghed”.

Lao Tse

”Man kan leve livet med hovedet i inderlommen, men man kan også være lydhør over

for klavermusik fra en havestue en sensommeraften, hvor alle roserne dufter. Man kan

være moderne i en ståltid uden dog at kunne betale sin skomager, men man kan også leve livet som det lille græsstrå, man i virkeligheden er, og være glad for de gode og smukke oplevelser, livet giver en, og det er måske meningen med det”.

Robert Storm Petersen

”Vores største ære ligger ikke i aldrig at falde, men i at rejse os, hver gang vi falder”

Konfutse (551-479 f.Kr.) Kinesisk filosof.

”Fald syv gange, men rejs dig otte”.

Japansk ordsprog

”Lykke mistes, når den kritiseres. Sorg, når den accepteres”.

Ambrose Bierce

”Underligt saa sjældent de Ord, der rummer Kærlighed og Tak paa alle Livets Graavejrsdage, siges mellem Mennesker”.

Emma Gad

L´amour est la plus universelle, la plus formidable, la plus mysterieuse des energies cosmiques.

Teilhard de Chardin

“Jeg caterer andre for bedre at kunne udtrykke mig selv”

Michel de Montaigne

”Det är ilandt så, at människor kan bli’ glada över sin olycka, och bedrövade över sin lycka”

Selma Lagerlöf

”Jeg er en ydmyg kunstner.

Jeg adlyder kunstens bud.

Jeg lægger mit værk til naturens.

Jeg går og hjælper Gud

Ikke fordi jeg behøves,

men fattet i denne ånd:

Skaberen ville, at også jeg

skal have uformet ler i min hånd”

Piet Hein 

”Dialogen er en horisontal relation, et

udbytte og en kommunikation mellem

to væsener.Det er en relation grundet

på sympati, som muliggør en fælles

udforskning, og som derigennem

skaber en frugtbar kritisk holdning”

                       Paulo Freire

”En antidialog er derimod en vertikal relation, hvor den ene part befinder sig over den anden. Den er sådan indrettet, at den umuliggør en egentlig kommunikation, et fælles udbytte og en fælles udforskning. Den sympatiske relation ødelægges i antidialogen, eftersom antidialogen ikke kommunikerer, men udfærdiger kommunikéer”.

Han siger også: ”Således kan man ikke gå ind i en sand dialog, ”hvis jeg altid projicerer uvidenhed ind i andre og aldrig opfatter min egen”.

                     Paulo Freire

Hundredårige – gode råd

Karakteristiske træk ved mennesker, der er blevet over 100 år gamle.

Sammenskrevet af dr.scient. Suresh Rattan på basis af sociologisk forskning fra hele verden.

1. OPTIMISME: Folk, der lever meget længe, ser stort set altid lyst på tingene og har en positiv holdning til livet.

2. TILPASNINGSEVNE: Meget gamle mennesker har gang på gang demonstreret en evne til at komme hurtigt på fode efter store personlige tragedier eller kriser. De holder heller ikke stædigt fast i gamle værdier.

3. ENGAGEMENT: At brænde for en sag eller deltage aktivt i tilværelsen er også      kendetegnende for meget gamle mennesker. Det er lige meget, hvad emnet er. Det vigtigste er at have følelsen af at være kreativ og være til gavn for sig selv og andre.

4. MOTIVATION: “Oldinge” behøver ikke andre til at sætte skub i sig eller opmuntre sig.

Det kan de selv.

5. SELVGLÆDE: Alle, der lever meget længe, kan lide sig selv. De er tilfredse med både deres krop og sjæl og kan stadig nyde at se sig selv i spejlet.

6. LATTER: Forskerne har ikke fundet en eneste olding, der ikke kunne le åbent og hjerteligt,

både af sig selv og andre, og som ikke havde humoristisk sans.

7. NYDELSE: Oldinge er gode til at sætte pris på nydelser: Mad, kunst, musik og sex – uden at skamme sig over det.

8. EVNEN TIL AT VÆRE ALENE: Selv om de fleste oldinge er aktive mennesker, kan de også godt lide at være alene. De er ikke afhængige af at have andre mennesker rundt om sig hele tiden.

Hemmeligheden bag et godt og langt liv:

Forskere ved Purdue University i USA udspurgte en gruppe gamle (gennemsnitsalder 89 år),

om hvordan de havde holdt sig raske og aktive.

Svarene lød: Et godt forhold til familie og venner, tage livets strabadser som de kommer,

tro på Gud og kun tage lidt medicin.

Opskrift på et langt liv:

Vælg en positiv livsholdning.

Hold kontakter vedlige, og skab nye.

Vær aktiv  – alene og sammen med andre.

Spis sundt og varieret.

Vedligehold kroppen (udholdenhed, styrke, smidighed og sikkerhed).

Undgå misbrug af nydelsesmidler.

                                                      Læge, dr.med. Henning Kirk

“Vi må bekæmpe alderdommen, som vi bekæmper en sygdom, og passe godt på vort helbred, gøre passende motionsøvelser og kun indtage netop så megen mad og drikkelse, at kræfterne opbygges derved i stedet for at nedbrydes”.

                                                      Cicero     i  “De Senectute”           

“Hvad ungdommen fandt og skulle finde i det ydre, skal eftermiddagsmennesket finde i det indre”.

                                                      C. G. Jung

Enhed

Enhed


Kun en ting kan skabe fred i Verden, og det er når Selv’et forsvinder.
En følelse af Enhed, af én bevidsthed, af én væren opstår. Og det kan
opstå idet det er selve realiteten.
Lever vi som separate individer fra alle andre, har vi kreeret helvede.
Hvis vi begynder at leve i harmoni, i dyb samhørighed med hinanden,
så er Jorden, præcis som den er, selve Lotus Paradiset.

Er du hele tiden er i konflikt med omverdenen taber du din livskraft.
Hvis konflikterne ophører, i og med at du begynder at forstå og føle
Enhed med Eksistensen, så vil du nemt kunne bevare din fulde livskraft.
Hvis der ikke er kamp mellem dig og omverdenen er det heller ikke
muligt at ødelægge din livskraft med denne unødig konflikt.
Du vil således kunne bevare så megen livskraft, at selv når du er
involveret i alle livets dagligdags aktiviteter vil du kunne leve i
et Oplyst bevidstheds-stadie, uanset hvor du befinder dig.

(Frit oversat efter Osho.)

Egne citater:

Øv dig i at være, hvor du er, med din fulde opmærksomhed, så du hverken tænker på

i går, eller hvad du skal bagefter. Du vil opdage, at du langt bedre kan koncentrere dig om det, du er i gang med, og hurtigere bliver færdig med det, så du kan gå over til næste punkt på dagsordenen.

Vær mere interesseret i politik, hvad enten det er i lokalpolitik eller i større sammenhænge. Der er brug for, at vi alle deltager i at gøre vores land og verden til et bedre sted at leve i. Find nogle gode venner og sæt jer sammen om et bord og snak om jeres liv og oplevelser, og om hvordan I ud fra dem kan komme med forslag til ændringer i samfundet og den måde, det bliver administreret på. Kommer I frem til nogle gode idéer og løsninger, kan I skrive om det i aviserne, eller bedre, I kan finde en politiker, som I kan overbevise om, at jeres idéer er gode. Politikeren har så en moralsk pligt til at bringe jeres forslag videre. På den måde kan I få medindflydelse. 

Giv dine medmennesker et skulderklap, når de har gjort noget, der er til gavn og glæde for andre. Vi skal tage os tid til at anerkende hinandens indsats. Det er godt at få et skulderklap, og det er også godt at give et. Ved hjælp af et skulderklap kan du signalere til andre, at de er værdifulde mennesker.

Gå en tur i biografen, gerne med din elskede, dine børn eller dine børnebørn. Det giver en god fælles oplevelse uden de forstyrrelser og afbrydelser, som der ikke kan undgå at komme, hvis man se filmen på fjernsynet. Er filmen god nok, vil du heller ikke blive afbrudt og irriteret, fordi andre i biografen rasler med poser. I biografen kan du meget bedre føle, at du er med i filmen og virkelig opleve den.

Glæd dig over at bo i et land, hvor årstiderne og vejret skifter. Det er synd for de mennesker, der bor steder i verden, hvor vejret altid er ens. Det er på baggrund af det dårlige vejr, at du skønner på det gode. Og lad så være med altid at brokke dig over, at det enten er for vamt, for koldt, for mørkt og for blæsende, for det er kun dig selv, det går ud over. Vejret kan vi heldigvis ikke styre.

Bønnens magt

Guglielmo Marconi, der opfandt den trådløse telegraf og blev Nobelpristager, har engang sagt: ”Jeg tror på bønnens magt. Jeg tror på den ikke alene som kristen, men også som videnskabsmand. En radiosender, som ikke er større end din hånd, kan udsende budskaber over oceanet, men den mindste hjerne er endnu mere udviklet end en hvilken som helst menneskelig opfindelse. Det trådløse apparat kan sende bølger ud til sit mål. Vil det ikke være rimeligt at tro, at det under, som vor hjerne er, kan udsende bølger i form af bøn, som også vil nå sit mål? Efter min opfattelse vil det være katastrofalt, om mennesket tabte sin tro på bønnens kraft. Bønnen er vor største trøst. Uden tro og uden den store hjælp, jeg har haft af bønnens og troens kraft, ville jeg have tabt mangen kamp, som jeg nu har vundet”. Herlige ord fra en lægmand og videnskabsmand. Jo, det nytter at bede. Gud i Himlen vil registrere enhver bøn, som er bedt i hans søns navn, og han vil mere end det, han vil reagere på den, for Gud ønsker at svare og fortælle os ufattelige ting, som vi ikke kender. Det må vi hvile i. Det må vi tro på.

Livskvalitetskagen 

(fra bogen ”God livsappetit. Sund Madglæde”. Fra køkkenet hos 150 kendte danskere. Holkenfeldt 1989). Carstens opskrift.

Grunddejgen røres sammen af lige dele

            kærlighed

            tryghed

            tillid

            omtanke for andre

            glæde ved at være sammen med andre

Dejgen hæves med svulmende livskraft til den rette sundhedsfylde.

Fyldes i en grænseløs form og bages ved stærk hjertevarme.

Kagen fyldes med en blanding af

            næstekærlighed

            nærsamfundsaktivitet

            ansvar

            humor

            livsglæde

samt et passende mål udfordringer og opgaver.

Det hele røres sammen under glad sang og musik til et livsindhold, der ikke kamn undgå at virke sundhedsfremmende, både for kagespiserne og de mennesker, de

lever iblandt.

Kagen pyntes med tro, håb og endnu mere kærlighed.

Kagen har den forunderlige kraft i sig, at jo mere man deler ud af den, jo lettere

bliver det at bage en ny.

Spiser man den dagligt, bliver man nok ældre, efterhånden som tiden går,

men aldrig gammel.

Peace

”Peace is of the greatest importance in our world today. In the absence of peace,

we lost what we have gained. In the presence of peace, all things are possible:

love, compassion, and forgiveness. Peace is the source of all things. I would ask the people of the world to find peace in themselves, so that their peace may be mirrored in the world.

We are all connected. We are all expressions of one life. No matter where we are, our prayers are heard by all. We are all the same one”.

                                       Abbott of Tibetan temple

                              (in response to the question: “What message would you like for us

                               to carry to the world outside of Tibet?”)

                              From “The Isaiah Effect” by Gregg Braden

Silence

Soon silence will have passed into legend. Man has turned away from
silence. Every day he invents machines and gadgets that multiply noise and
distract man from essential life, from reflection, from spiritual
immersion. Motor-car, airplane, radio, atom bomb are the latest victories
of progress. Man today has nothing essential to do, but wants to do this
nothing with speed and super human noise. He wants to be distracted, and
fails to suspect that the robot who now holds the reins is driving him to
the meaningless. In the midst of all the horn blowing, howling, screeching,
thundering, crashing, whistling, gnashing and chirping, he feels confident.
His anxiety is calmed. His inhuman emptiness grows like a monstrous gray
plant.”.

                                   Hans Arp,

Transmission

Der har været en dårlig menbneskelig udvikling gennem mange år, med egoisme og mangel på forståelse af, vi er hinandens sundhed, trivsel og livsglæde, og at vi har et ansvar for ikke alene vores nærmeste, men også  de fjerneste ude i Verden.

Vi behøver en transformation både på det personlige og på fællesskabets plan. En fællesbevidsthed og en fælles ansvarsfølelse for helheden. Næstekærlighedsprincippets almengørelse.

Men det forudsætter en selverkendelse og handling. Som Gandhi har sagt:

Vil du forandre Verden, må du begynde med at forandre dig selv”.

Transmission (Jes Bertelsen):

”Efterhånden som menneskene bevæger sig frem ad selverkendelsens

vej, lærer jeg’et at se sin bagside. Synet og bevidstheden bliver renset.

Bjælken i en eget øje bringes til bevidsthed. De forskellige dele i personligheden sættes sammen, kukkede rum åbnes, bevidsthedens baggrund træder frem og integreres. Livet begynder at strømme friere igennem krop og sind. De filtre og blokeringer, der begrænser og hæmmer livsenergien, bevidstgøres, og netop denne bevidstgørelsens vej tillader langsomt livsenergiens kilder at flyde lettere og tiltage i styrke. Jeg’ets grænser åbnes, sindet udvides, bevidsthedens lys begynder at skinne klarere og videre omkring.

En sådan langsomt erhvervet åbenhed muliggør en anden kontakt mellem mennesker. To jeg’er vil altid være forskellige. jeg er mig, og du er dig. Vi er to. Og vi to er forskellige.

Uden for jeg’ets horisont, i den åbnede og vide bevidsthed, hvor kærlighedsfølelse kan strømme, kan der ske an anden slags møde. To mennesker, der har åbne grænser, kan mødes i et følelses- og bevidsthedsrum, hvo de to bliver et. Energifelterne og livskilderne i de to forenes i en fælles bevidsthed; dette er en transmission. Livsenergien og kærlighedsfølelsen videregives. de to strømmer gennem hinanden.

Det mennesker, der når åbenheden – selvets tilstand – vil søge mod at videregive denne åbenhed i et mdøe med andre enkeltmennesker. det spirituelle er kun virkeligt i sti udtryk til andre mennesker.

Når selverkendelsen i healingsprocessen har nået et vist niveau, så skifter bevidstheden og personligheden centrum. Ikke længere jeg’et er nu i centrum. Et højere helere centrum træder i stedet for ego’et. Mennesket, der er nået til sig selv, er i en dyb befriende forstand blvet anonym. Er på den måde ikke længere en identitet i polemisk forskellighed fra alle andre. Et menneske, der er kommet til sig selv, ser dette selv i alle. Selvet er ikke noget særligt. Jeg’et er noget særligt. Alle menneskers jeg tror altid, at dette jeg er Verdens midtpunkt. Selvet er alles”.

Fra Thomasevangeliet: ”Jesus sagde: Vær folk, der går forbi”.

Vi er, hvad vi tænker

“We are what we think. All that we are arises from our thoughts. With our thoughts we make the world”.

Buddha

Fra “Mat & Helse”:

“Der findes specielle modtagesteder ( receptorer ) i cellernes membraner som registrerer elektromagnetiske bølger fremkaldt af tanker og følelser.

Dette kan delvis forklare, hvorfor vi er i stand til at påvirke vores fysiologi, også sygdomsforløb, med positiv tænkning, opmærksomhedstræning og omprogrammering af underbevidstheden”.

Livets mening

”For mig er livets mening, at det skabte liv skal bruges. Et lys, der ikke bliver tændt, er ikke meget bevendt. Formålet med et lys – som med et menneskeliv – er at blive tændt, lyse for sig selv og andre – og så brænde ned”.

Svend Auken

”Når man tror, at alt er muligt, så sker det somme tider, at de umulige faktisk bliver muligt”

Svend Auken

”Den, der tror, at noget ikke er muligt, må ikke stå i vejen for den, der gør det”

”If you can dream it, you can do it”.

Walt Disney

En ekspert

En ekspert er en, der har begået om ikke alle, så i hvert fald de groveste fejltagelser inden for sit felt”

Niels Bohr

Fattigdom

”Fattigdom er og bliver økonomisk fattigdom. Alt andet er udenomssnak og forsøg på at lægge hele ansvaret for de problemer, der følger af fattigdom, over på de fattige selv”.

Læge, dr.med. Preben Brandt. Formand for Rådett for Socialt Udsatte.

Fattigdom 2

”Fattigdom er, når man ikke kan vælge”.

Hanne Reintoft

Hører du nogen kalde

på store stærke mænd,

da er det tiden at samle

alle de svage igen.

Den, der ikke tør vælge

ad hvilken vej han vil gå,

ender som sten på den trappe,

de stærke vil træde på.

Den, der vælger at kæmpe

trods angst for nederlag,

ved, at andre vil følge,

så svage bliveer stærke en dag.

Hører du nogen kalde

på store stærke mænd,

da er det tiden at samle

de svages styrke igen.

Carl Scharnberg

True freedom

”True freedom is liking what you do. Not doing what you like”

Dovenskab

Dovenskab er em Guds gave. Den skal bare administreres”

Palle Lauring

Afkrogen

”Der er en tåbelig afkrog i den viseste mands hjerne”.

Aristoteles

”Aus den Steinen, die einen in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen“.

Goethe

„Enhver hindring viger for stærkt beslutsomhed“.

Leonardo da Vinci

”Gode mennesker er dem, der bliver bedre af at blive behandlet godt”

Piet Hein

Etik

”Den officielle moral er noget, man kræver af andre, men virkelige moralkrav kan

man med rimelighed kun stille til sig selv”.

Poul Henningsen

”The time is always right to do what is right”.

Martin Luther King

“How wonderful it is that nobody need wait a single moment to improve the world”

Anne Frank

“Ulempen ved intelligens består i, at man uafbrudt er tvunget til at lære mere”.

George Bernard Shaw (1856-1950).

”Jeg har tre skatte, som jeg bevarer og værdsætter højt.

Den første er mildhed, den anden en enkel livsform,

og den tredje er ydmyghed”.

Lao Tse

”Man kan leve livet med hovedet i inderlommen, men man kan også være lydhør over

for klavermusik fra en havestue en sensommeraften, hvor alle roserne dufter. Man kan

være moderne i en ståltid uden dog at kunne betale sin skomager, men man kan også leve livet som det lille græsstrå, man i virkeligheden er, og være glad for de gode og smukke oplevelser, livet giver en, og det er måske meningen med det”.

Robert Storm Petersen

”Vores største ære ligger ikke i aldrig at falde, men i at rejse os, hver gang vi falder”

Konfutse (551-479 f.Kr.) Kinesisk filosof.

”Fald syv gange, men rejs dig otte”.

Japansk ordsprog

”Lykke mistes, når den kritiseres. Sorg, når den accepteres”.

Ambrose Bierce

”Underligt saa sjældent de Ord, der rummer Kærlighed og Tak paa alle Livets Graavejrsdage, siges mellem Mennesker”.

Emma Gad

L´amour est la plus universelle, la plus formidable, la plus mysterieuse des energies cosmiques.

Teilhard de Chardin

“Jeg caterer andre for bedre at kunne udtrykke mig selv”

Michel de Montaigne

”Det är ilandt så, at människor kan bli’ glada över sin olycka, och bedrövade över sin lycka”

Selma Lagerlöf

”Jeg er en ydmyg kunstner.

Jeg adlyder kunstens bud.

Jeg lægger mit værk til naturens.

Jeg går og hjælper Gud

Ikke fordi jeg behøves,

men fattet i denne ånd:

Skaberen ville, at også jeg

skal have uformet ler i min hånd”

Piet Hein

Comments are closed.